Đối thoại Đức-Việt về Nhà nước pháp quyền (2009 -2011)

Cũng có sẵn bằng Deutsch, English

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Steinmeier ký "Tuyên bố chung hợp tác trong lĩnh vực Pháp luật và Tư pháp giữa Chính phủ nước CHLB Đức và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam“ vào ngày 29/2/2008 tại Hà Nội, đã có một chương trình làm việc khẩn trương ngay trong năm 2008 từ cả hai phía Việt Nam và Đức nhằm thực hiện Tuyên bố chung này. Từ ngày 14 đến 18/4 đã có chuyến viếng thăm của phái đoàn Đức do Thư ký Nhà nước của Bộ Tư pháp liên bang dẫn đầu, ông Lutz Diwell, tại Hà Nội nhằm một trong những mục tiêu là ký kết "Nghị định thư thực hiện Chương trình hợp tác ba năm trong lĩnh vực Pháp luật và Tư pháp“ cùng với "Kế hoạt thực hiện“ ở cấp Nhà nước. Bằng việc ký kết các văn bản đã cho chúng ta hiệu lệnh triển khai thực hiện chương trình hợp tác ba năm này.

Trong văn bản Nghị định thư được ký kết đã nhấn mạnh một lần nữa, Viện Konrad Adenauer (KAS) sẽ đảm nhận chức năng là cơ quan điều phối các hoạt động. Để làm tròn vai trò này, Viện KAS sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp Việt Nam tổ chức cứ nửa năm một lần "Hội nghị điều phối thực hiện Chương trình ba năm hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Đức“. Mục đích là các tổ chức đối tác tại Việt Nam tham gia vào chương trình sẽ có dịp ngồi lại với nhau để thảo luận về các dự án thuộc Chương trình đã được thực hiện, chỉ ra những công việc cần làm, nêu lên các vấn đề cần giải quyết, các nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện và các khó khăn trong điều phối Chương trình cần khắc phục.