Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam - Quý I 2017

Trong nước, kinh tế Quý 1 gây ngạc nhiên với mức tăng trưởng 5,1%, thấp nhất trong vòng ba năm trở lại đây. Sự phục hồi trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp (2,0%) cùng sự tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực dịch vụ (6,5%) không đủ bù đắp tăng trưởng thấp bất thường của ngành công nghiệp (4,2%). Đáng chú ý, cả ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng chỉ tăng trưởng ở mức 8,3%, thấp hơn cùng kỳ các năm trước. Chỉ số VEPI ở mức 5,8% cũng cho thấy sự suy giảm trong kinh tế Quý 1.

Loạt bài

Đóng góp vào sinh hoạt

ra mắt

Vietnam, Ngày 10 tháng năm 2017