Einzeltitel

Ковид-19, България и Европа - продължение

Фондацията провежда поредица от онлайн прояви съвместно със софийското бюро на Европейски съвет по международни отношения, в рамките на които водещи експерти разискват въздействието на пандемията Ковид-19 върху България и Европа. Вторият видеоматериал от поредицата е достъпен под съответната връзка.
лица за контакт

Торстен Гайслер

Ръководител на бюрото в България

thorsten.geissler@kas.de +359 2 943-4388 +359 2 943-3459

предоставена от

Бюро София