Репортажи от различните страни

Aktuelle politische Lage in der Slowakei

от Dr. jur. Stefan Gehrold
Themen: Innerparteilicher Machtkampf in der KDH - Hrušovský bestätigt, Ein Jahr nach dem Regierungswechsel, Helmut Kohl erstmalig in Bratislava

предоставена от

Verbindungsbüro Slowakei

за тази серия

Фондация „Конрад Аденауер“ разполага със собствени представителства в 70 държави на пет континента. Чуждестранните локални сътрудници могат да ви информира от първа ръка относно актуалните събития и пълносрочните проекти във вашата държава. В „Локална информация“ те предлагат на потребителите на уебсайта на фондация „Конрад Аденауер“ ексклузивни анализи, историческа информация и оценки.

информация за поръчка

erscheinungsort

Slowakische Republik Slowakei