Доклади и документации

Християнство и политика

от Marco Arndt
В Стара Загора се срещнаха 30 млади политици и богослови за обмен на мисли за ролята на църквата и политиката.

Д-р Пютман говори за значението на християнството за политиката отвъд чисто църковните въпроси и за възможностите да се придаде християнски облик на политиката. Други теми бяха „Християнство и Европа” (проф. Омарчевски), етически основи на социалното пазарно стопанство (Господин Тонев), ролята на църквата в древността и днес (проф. Павлов) и социалната роля на църквата (проф. Андонов). – Участниците бяха от област Стара Загора, от Младежкия консервативен клуб от София, от МГЕРБ и от Богословския факултет на СУ.

предоставена от

Бюро София

за тази серия

Фондация "Конрад Аденауер:" и нейните образователни организации, центрове за обучение и чуждестранни представителства предлагат няколко хиляди събития на различни теми всяка година. Актуална информация за избрани конференции, събития, симпозиуми и т.н. можете да намерите изключително на адрес www.kas.de. Тук освен обобщена информация ще откриете и допълнителни материали като изображения, текстове на речи, видеоклипове и аудиозаписи.

информация за поръчка

erscheinungsort

Bulgarien Bulgarien