Доклади и документации

Мюсюлмани в България

На 6 април 2017 беше представена подкрепена от фондацията студия за нагласите на мюсюлманите в България. Още през 2011 фондацията беше поръчала такова изследване, последващата студия има за цел да изясни дали има съществени изменения при нагласите на мюсюлманското малцинство към държавата и обществото, но и по отношение на религията и личния живот. Събраните данни може да бъдат полезни за ангажирани в обществения живот и политиката лица.

Съобщение за печата

Фондация „Конрад Аденауер“: за толерантност и партньорство – да продължим диалога на религиите!

„В България християни, мюсюлмани, друговерци и атеисти от столетия съжителстват мирно. Това е модел за цяла Европа.“ Това каза днес ръководителят на бюрото на фондация „Конрад Аденауер“ в България Торстен Гайслер по повод представянето на студията „Нагласи на мюсюлманите в България - 2016“.

Фондация „Конрад Аденауер“ още през 2011 беше поръчала такова изследване, последващата студия има за цел да изясни дали има съществени изменения при нагласите на мюсюлманското малцинство към държавата и обществото, но и по отношение на религията и личния живот. Събраните данни може да бъдат полезни за ангажирани в обществения живот и политиката лица.

Радостно е, че в България има многобройни и тесни контакти между мюсюлмани и християни, каза Гайслер. Освен това отношенията между мюсюлмани и християни не са се изменили съществено в последните години, във всеки случай това е оценката на 67% от анкетираните мюсюлмани – а 15% отговарят, че дори са се подобрили. „Ако същевременно 6% от анкетираните смятат, че отношенията са се влошили, това не е сигнал за тревога, но трябва да е повод да се изследват причините за тази оценка“, каза Гайслер.

Радостно е също, че делът на мюсюлманите, отхвърлящи безусловно тероризма, от 2011 насам се е увеличил с 6% и достига 89%. Същевременно делът на лицата, смятащи тероризма при определени обстоятелства за оправдан, е намалял от 1.4% на 1.1%. Можем само да се надяваме, че тази тенденция ще се запази, обяви представителят на фондация „Конрад Аденауер“ в България.

Гайслер се застъпва решително за продължаване и задълбочаване на диалога на различните вероизповедания в България: „В ред страни определени политически групировки се опитват да подбуждат мюсюлмани и немюсюлмани едни срещу други. За разлика от тях фондация „Конрад Аденауер“ се застъпва за толерантност и партньорство. Наша цел е социално включване и ние решително сме против изолирането на религиозни, етнически и социални малцинства.“

предоставена от

Бюро София

за тази серия

Фондация "Конрад Аденауер:" и нейните образователни организации, центрове за обучение и чуждестранни представителства предлагат няколко хиляди събития на различни теми всяка година. Актуална информация за избрани конференции, събития, симпозиуми и т.н. можете да намерите изключително на адрес www.kas.de. Тук освен обобщена информация ще откриете и допълнителни материали като изображения, текстове на речи, видеоклипове и аудиозаписи.

информация за поръчка

erscheinungsort

Bulgarien Bulgarien