Доклади и документации

Гражданско общество и политика

от Marco Arndt
Конференция в партньорство с БАН края на октомври имаше за тема ролята на гражданското общество за политиката.

Проявата беше особено актуална предвид продължаващите „ценностни протести” в страната, които могат да се приемат за израз на гражданското общество в България.

Германският посланик се спря специално на тази тема в обръщението си.

предоставена от

Бюро София

за тази серия

Фондация "Конрад Аденауер:" и нейните образователни организации, центрове за обучение и чуждестранни представителства предлагат няколко хиляди събития на различни теми всяка година. Актуална информация за избрани конференции, събития, симпозиуми и т.н. можете да намерите изключително на адрес www.kas.de. Тук освен обобщена информация ще откриете и допълнителни материали като изображения, текстове на речи, видеоклипове и аудиозаписи.

информация за поръчка

erscheinungsort

Bulgarien Bulgarien