Prevodi odluka Ustavnog suda SR Njemačke

BOSANSKI / BOSNIAN

Prijevod odabranih odluka Saveznog ustavnog suda Njemačke

Izgradnja države zahtijeva izgradnju institucija - poboljšanje koncepta vladavine prava uključuje institucionalizaciju neovisnog pravosuđa. Djelotvorna garancija ustavno-pravnog poretka može se postići samo učinkovitim postupcima nadzora koji podržavaju i održavaju temeljna načela vlasti, ustavna prava i slobode, itd.

Prevedenim odlukama Saveznog ustavnog suda možete pristupiti u * .PDF  formatu.

U posljednjih nekoliko decenija među naučnicima, pravnicima i političkim akterima iz cijelog svijeta značajno se povećalo interesovanje za praksu njemačkog Saveznog ustavnog suda, kao čuvara njemačkog Osnovnog zakona (Ustava).

Program za vladavinu prava Konrad-Adenauer-Fondacije za jugoistočnu Evropu odabrao je odluke njemačkog Saveznog ustavnog suda prevedene na službene jezike zemalja jugoistočne Evrope i čini ih dostupnima besplatno. To znači da bitni dijelovi ovih odluka i razmatranja na kojima se temelje mogu biti dostupni i onim sudijama, pravnicima,u javnim službama,  pravnicima i studentima koji ne razumiju njemački jezik.

Zbirka se fokusira na odluke o temeljnim pravima, koja predstavljaju značajno polje ustavno- sudske prakse  i predstavljaju zaštitu i odbranu  pojedinaca u odnosu na društvo i državu. Između ostalog, možete pronaći odluke na sljedeće teme (nepotpuni popis):

Ljudsko dostojanstvo; Slobodan razvoj ličnosti; Nediskriminacija; Sloboda vjeroispovijesti; Sloboda govora; Pravo glasa; Sloboda okupljanja; Zaštita imovine; Nepovredivost doma.

 

Upute za lakši rad s ovim prijevodom u elektroničkom format

​​​PDF-dokument

Da biste omogućili punu funkcionalnost ove e-knjige, preuzmite pdf datoteku i otvorite je u Adobe Acrobat Reader ili sličnom programu.

To će vam omogućiti da koristite pripremljene oznake (sadržaj će biti vidljiv u koloni s lijeve strane). Koristeći ih, možete direktno pristupiti bilo kojoj odabranoj pojedinačnoj odluci samo jednim „klikom“.

Takođe, moguće je pretraživati ​​ključne riječi u dokumentu pomoću funkcije „pretraga“ programa Acrobat Reader istovremeno pritiskajući tastere „Ctrl“ + „F“ na tastaturi).