Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory

Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.

Přednášejícími byli zástupci z Německa a České republiky, kteří ostatním účastníkům přiblížili svůj pohled a osobní zkušenosti s digitalizací a dále se podrobně zabývali hlavními faktory, které mají ve spojení s digitalizací zásadní vliv na budoucí konkurenceschopnost podniků. Prof. Dr. Wolfgang Dorner, ředitel institutu Technologie Campus Freyung při Technické univerzitě v Deggendorfu, ve svém úvodním projevu zdůraznil, že aktuální fáze digitalizace nabrala zcela novou dimenzi a nelze ji srovnávat například s tím, co známe pod pojmem průmyslové revoluce z 18. století. Současný trend zdaleka překračuje to, co jsme dosud v oblasti technického pokroku poznali. V centru pozornosti stojí především snižování transakcí na všech stranách. Pro podniky, stejně tak i pro spotřebitele, by měly být takové procesy rychlé, efektivní a transparentní. Mnohé nové myšlenky, metody a další vývoj by měly tyto postupy zjednodušit a urychlit.

Doc. Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků a generální ředitel SINDAT GROUP, ve své úvodní řeči uvedl, že tyto výzvy by měly být vnímány zejména jako velká příležitost. Nová orientace a modernizace by mohla vnést novou přitažlivost a atraktivitu zastaralým povoláním jako je například kominictví, neboť i kominíci nyní pracují s drony. Co pro některé znamená ještě budoucnost, je pro mnohé již současnost. Mnohé oblasti našeho života jsou bez nových technologií jako je např. e-bankovnictví a internetový obchod již nemyslitelné. Doc. Havlíček dále mj. zdůraznil přednosti digitalizace , od časové úspory, zlepšení komunikace a spolupráce zdaleka překračující hranice až po zmírnění byrokratické zátěže ve všech oblastech. Samozřejmě vznikají také problémy (mj. kybernetická bezpečnost, nižší životní cyklus výrobků), avšak záleží jen na nás jak budeme definovat pravidla digitalizace a v jaké míře přistoupíme na možná rizika. Podle doc. Havlíčka mnohé tzv. „Smart-Industry-státy“ jako Estonsko a Německo mohou sloužit jako vzor, jak by měl a mohl Průmysl 4.0 fungovat.

V dalším průběhu konference bylo diskutováno téma „Informační a komunikační technologie ve službách veřejné správy a soukromého sektoru“ a také „Současný stav a budoucnost internetové ekonomiky a eGovernmentu v České republice“. Z všeobecného pohledu by měl eGovernment veškeré interakce zjednodušit a urychlit a veřejné správě odlehčit. Vzájemná spolupráce úřadů by mohla být efektivnější, jestliže by spolupracovaly se společnými informačními systémy. Cílem je krok za krokem etablovat nové projekty a koncepty. Podle názoru Ing. Pavla Hrabě, poradce pro metodiku Národního architektonického plánu na Ministerstvu vnitra ČR, žijeme již nyní v technickém a digitálním prostředí a tomu se musíme přizpůsobit také na státní úrovni. Ing.Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, odkázal na již existující alianci Společnosti 4.0 a digitalizaci průmyslové výroby k zvýšení konkurenceschopnosti. Státu sice v důsledku digitalizace zpočátku hrozí nepředvídatelné náklady, nicméně administrativní zátěž se sníží, což z delšího hlediska náklady naopak uspoří a vytvoří prostor pro vznik nových obchodních modelů. Předseda Expertní komise pro informační a komunikační technologie politické strany TOP 09 Mgr. Jaroslav Poláček a Ing. Zdeněk Pilz, místopředseda představenstva ICT Unie, jsou zajedno, že Česká republika může dosáhnout velkých úspěchů, jestliže zavládne na všech klíčových stranách potřebné odhodlání a rozhodnost. Na straně státu leží zodpovědnost vypracovat koncept návrhů řešení problémů v oblasti informačních a komunikačních technologií (např. ochrana dat, kvalita, struktura, svoboda) a zlepšení komunikace s malými a středními podniky. Až dosud vnímají mnohé podniky digitalizaci jen jako „mamutí úkol“, na který si zatím z finančních a personálních důvodů netroufají.

V následné diskuzi u kulatého stolu na téma „Digitalizace – praktické zkušenosti malých a středních podniků“ nás seznámili Karel Kubr (ředitel LINTECH s.r.o., Domažlice), Tomáš Jirouš (jednatel CIS systems s.r.o., Nové Město p. Smrkem) a Jaroslav Řasa (předseda představenstva ABRA Software a.s., Praha) jak ve svých podnicích pracují s novými technologiemi a upozornili na jejich přednosti a nevýhody. Přes rozdílné rámcové podmínky došli všichni diskutující ke stejnému závěru: digitalizace je pro firmy velkou výzvou a zároveň příležitostí jak zvýšit produktivitu a inovativnost a tím obstát na dnešním trhu. Mezi hlavní výhody patří zjednodušení marketingu a administrativní činnosti a také urychlení komunikace, což vede k vyšší spokojenosti zákazníků. Prostřednictvím datového zpracování můžou být lépe plánovány stavy zásob, což v delším časovém horizontu povede k finančním úsporám. Po živé a podnětné debatě se závěrečného slova ujal ještě jednou Jiří Holoubek, který zdůraznil význam této tématiky pro naši budoucnost. Z jeho pohledu má Česká republika ty nejlepší předpoklady k dosažení značného pokroku v tomto směru, zejména vzhledem ke své poloze a intenzivním vztahům k zemím jako je Německo, pakliže budou vytvořeny odpovídající rámcové podmínky. Mnohé moderní trendy a zvláště odhodlání mladých lidí jsou nakažlivé a se správnou mírou optimismu můžeme očekávat velké a pozitivní změny.

Sdílet

o této sérii

Nadace Konrada Adenauera, její vzdělávací workshopy, vzdělávací centra a zahraniční kanceláře nabízejí ročně několik tisíc akcí na různá témata. O vybraných konferencích, akcích, sympóziích atd. informujeme aktuálně a exkluzivně pro vás na www.kas.de. Zde naleznete kromě obsahového souhrnu i další materiály jako jsou obrázky, texty přednášek, video nebo audiosestřihy.

informace o objednání

erscheinungsort

Tschechische Republik Tschechische Republik