Odborná konference

Demokracie, hospodářský rozvoj a bezpečnost – Evropská unie na křižovatce

Mezinárodní vědecká konference v Českých Budějovicích

Podrobnosti

Již podesáté pořádá v letošním roce Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích opět ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung mezinárodní vědeckou konferenci „Udržitelný rozvoj X“. Letošní fórum se koná pod titulem „Demokracie, hospodářský rozvoj a bezpečnost – Evropská unie na křižovatce“. Konference vytváří diskuzní platformu pro odborníky, kteří se zabývají aktuálními evropskými tématickými okruhy. Cílem konference je diskuze o budoucím strategickém směřování Evropy, o volbách do Evropského parlamentu 2019 a jejich možných důsledcích, stejně tak o problémech a výzvách EU a zejména o zemích V4 jako součásti evroatlantických struktur (EU, NATO). Konference začne společným plenárním zasedáním, poté bude jednání pokračovat v několika separátních odborných sekcích.

Sdílet

do kalendáře

místo

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2,
370 01 České Budějovice
Česká republika
kontakt

Milan Šimůnek