Workshop

Die Perspektiven tschechischer EU-Politik

mit MKD

Im Workshop wird ein derzeit aktuelles politisches Thema aufgegriffen und mit einem christdemokratischen Politiker besprochen.

Podrobnosti

Organizátoři projektu vybrali několik politických témat, u kterých lze očekávat změny a ke kterým má křesťanskodemokratická a konzervativní politika zásadní postoj. V první řadě je to zahraniční politika České republiky a její směřování v rámci Evropské unie a severoatlantickém okruhu, otázka lidských práv ve světě a postavení České republiky mezi zeměmi střední a východní Evropy.

Za další zajímavé téma, které je v současnost velmi aktuální, je mediální kultura ve sdělovacích prostředcích. Organizátoři se chtějí zaměřit na úlohu médií ve společnosti a v neposlední řadě tolik vzpomínané vystupování politiků ve sdělovacích prostředcích.

Programm

Pátek 15. června 2007

16:00příjezd účastníků

16:30úvodní diskusní setkání, moderuje Petr Jurčík, místopředseda MKD JM kraje a Lukáš Janeček, celostátní místopředseda MKD

17:00Blok I.: Zahraniční politika České republiky, možnosti dalšího rozvoje EU (evropská ústava, otázka přijetí či nepřijetí Turecka do EU)

Referuje: MUDr. Roman Joch, Občanský institut

18:00Blok II.: Úloha mladých lidí v politice, možnost angažování

Referuje: Mgr. Matyáš Zrno, Občanský institut

19.00Diskuze účastníků

Sobota 16. června 2007

12:30Zahájení druhého dne semináře

13:00Blok III: Životní prostředí, křesťansko demokratické téma?

Referuje: RNDr. Libor Ambrozek, poslanec PČR

14:30Blok IV.: Mediální kultura ve sdělovacích prostředcích

Referuje: Lukáš Janeček, místopředseda MKD

15:30Závěrečná diskuze a ukončení semináře

Sdílet

do kalendáře

místo

Brno

kontakt

Tomislav Delinić

Tomislav Delinic bild

Ředitel zastoupení v České republice a Slovenské republice

tomislav.delinic@kas.de +49 30 26996-3435 +49 30 26996-53435
Die Perspektiven tschechischer EU-Politik