Rozhovor s experty

Krušovické rozhovory

Diskuze o příčinách finanční krize a jejích důsledcích.
do kalendáře

místo

Krušovice

kontakt

Milan Šimůnek