Seminář

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO LKA

Na akci se budou diskutovat aktuální témata hospodářských, vnitřně a zahraničně-politických a právnických oblastí. Cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci, kteří se připravují na převzetí svých funkcí a mandátů v politice a státní správě.
do kalendáře

místo

Praha

kontakt

Milan Šimůnek

Liberal-Konservative Akademie v_21