Odborná konference

Regieren im 21.Jahrhundert-Herausforderungen zwischen Globalisierung und Lokalpolitik

Im Rahmen des politikwissenschaftlichen Symposiums Brno

Podrobnosti

TŘETÍ BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPÓZIUM

KONFERENCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU PETRA FIALY, REKTORA

MASARYKOVY UNIVERZITY

Datum konání: 26.-27. dubna 2007

Místo konání: Hotel International, Husova 16, Brno

Jazyk jednání: čeština

Čtvrtek, 26. dubna

Příjezd a ubytování účastníků

19.00 hod. Slavnostní zahájení konference (místo bude upřesněno)

Břetislav Dančák

Ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity

Tomislav Delinić

Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v Praze

Petr Fiala

Rektor Masarykovy univerzity

19.30 hod. Raut

Pátek, 27. dubna

9.30 hod. Registrace

10.00 hod. Panely 1 a 2

1) Vládnutí na úrovni Evropské unie

Předsedající panelu: Michal Klíma

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů

10.00 hod. Prosazování zájmů na evropské úrovni

Markéta Pitrová

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Masarykova univerzita

10.20 hod. Rozhodování v Radě EU. Formální modely a empirické studie

Běla Plechanovová

Katedra mezinárodních vztahů Institutu politologických studií, Univerzita

Karlova

10.40 hod. Koncept evropeizace v kontextu přijímání sekundární legislativy EU na

úrovni národního státu

Petra Kuchyňková, Ondřej Krutílek

Centrum pro studium demokracie a kultury

11.00 hod. SZBP po východním rozšíření: kauzální závislost mezi změnou politiky a

institucionální reformou

Tomáš Karásek

Katedra mezinárodních vztahů Institutu politologických studií, Univerzita

Karlova

11.20 hod. Vztah národní a nadnárodní úrovně práva: pohled Ústavního soudu ČR a

vybraných ústavních soudů zemí EU

Ivo Pospíšil, Hubert Smekal

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Masarykova univerzita

11.40 hod Diskuse

2) Víceúrovňové vládnutí, decentralizace a federalismus v Evropě

Předsedající panelu: Vít Hloušek

Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita

10.00 hod. Koncepce víceúrovňového vládnutí v současné Evropě

Hana Vykoupilová

Institut pro srovnávací politologický výzkum, Masarykova univerzita

10.20 hod. Devoluce a proměny vládnutí ve Spojeném království: případ Walesu

Blanka Říchová

Katedra politologie Institutu politologických studií, Univerzita Karlova

10.40 hod. Belgické víceúrovňové vládnutí v perspektivě federálních voleb v červnu

2007: kam míří federální Belgie?

Klara Weger

Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Západočeská univerzita

11.00 hod. Decentralizace. Příklad Itálie a Španělska

Tomáš Foltýn

Katedra politologie, Masarykova univerzita

11.20 hod. Federalismus v Rakousku

Michal Kořan

Ústav mezinárodních vztahů

11.40 hod Diskuse

12.30 hod. Oběd

14.00 hod. Panely 3 a 4

3) Teorie nedemokratického vládnutí

Předsedající panelu: Stanislav Balík

Katedra politologie, Masarykova univerzita

14.00 hod. Efektivita vládnutí a současné nedemokratické režimy

Jan Holzer

Katedra politologie FSS, Masarykova univerzita

14.20 hod. Vládnutí a opozice v semiautoritativních režimech – případ Singapuru

Michal Kubát

Katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií,

Univerzita Karlova

14.40 hod. Opozice v nedemokratických režimech

Petr Hlaváček

Katedra politologie FSS, Masarykova univerzita

15.00 hod Diskuse

4) Vládnutí v mezinárodním prostředí

Předsedající panelu: Břetislav Dančák a Wess Mitchell

Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita

Center for European Policy Analysis

14.00 hod. Rozpadlé a rozpadající se státy jako specifické entity v současném

mezinárodním systému

Šárka Waisová

Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Západočeská univerzita

14.15 hod. Mezinárodní ekonomické režimy

Oldřich Krpec

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Masarykova univerzita

14.30 hod. Vyjednávání o regionálních režimech a příčiny jeho úspěšnosti: tržní

integrace Evropské unie a Mercosur

Vít Beneš, Jan Karlas

Ústav mezinárodních vztahů

14.45 hod. Privátní vojenské firmy a mezinárodní bezpečnost ve 21. století

Oldřich Bureš

Katedra politologie a evropských studií, Univerzita Palackého

15.00 hod Diskuse

15.30 hod. Ukončení konference

Sdílet

do kalendáře

místo

Brno

kontakt

Tomislav Delinić

Tomislav Delinic bild

Ředitel zastoupení v České republice a Slovenské republice

tomislav.delinic@kas.de +49 30 26996-3435 +49 30 26996-53435
Regieren im 21