Odborná konference

Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti

ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu

Tato XII. mezinárodní konference se koná v rámci příprav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který vyhlásila OSN.

Podrobnosti

Referáty se dotýkají všech čtyř témat, která OSN zvolila pro letošní rok pro přípravné konference k tomuto výročí: mezigenerační solidarita, slučitelnost rodiny a zaměstnání, ohrožení chudobou a prevence sociálního vyloučení.

Po slavnostním zahájení vystoupí se svými referáty např. Prof. Ralph Dawirs, neurolog, Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., vedoucí katedry pedagogiky TF Jihočeské univerzity, Prof. Dr. Gerhard Kral, Katolická odborná škola, Mnichov, PhDr. Monika Punová, Ph.D. a Doc. Pavel Navrátil, Ph.D., oba z FF Masarykovy univerzity Brno.

Na závěr proběhne diskuze.

Další podrobnosti najdete v programu na této stránce vpravo.

Sdílet

do kalendáře

místo

Senát PČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1

kontakt

Milan Šimůnek