Odborná konference

Víra a společnost

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Zveme Vás na konferenci na téma „Víra a společnost“, kterou pořádá ve dnech 18. a 19. prosince 2015 v prostorách pražského emauzského kláštera ČKA a INSTITUT DIALOGU ČKA ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Podrobnosti

Konferenci pořádáme v rámci nového cyklu Fórum dialogu u příležitosti 25. výročí vzniku České křesťanské akademie a 50. výročí zakončení II. Vatikánského koncilu.

Konference začne dvěma dopoledními semináři pro studenty a absolventy. První povede RNDr. Václav Cílek a druhou prof. Tomáš Halík, který ji obohatí o své zkušenosti z USA.

Oficiální program konference, kdy účastníky přijde pozdravit mj. kardinál Miloslav Vlk, kardinál Dominik Duka, předseda ekumenické rady církví Daniel Fajfr a PhDr. Alena Heřmánková ze společnosti Kampanila, začíná odpoledne. První v pořadí bude přednáška prof. Tomáše Halíka a následnou diskuzi bude moderovat prof. Jan Bednář. S druhou přednáškou vystoupí RNDr. Václav Cílek. Moderátorem diskuze bude akad. arch. Aleš Brotánek.

Druhý den bude konference pokračovat přednáškou kardinála Miloslava Vlka, prof. Tomáše Halíka a prof. Jana Sokola. Moderace PhDr. Jan Stříbný. Odpolední panelové diskuze se zúčastní doc. Jaroslav Šebek, doc. Jindřich Šrajer a moderovat ji bude doc. Pavel Hošek. Panelisty poslední debaty na téma "Proměny Evropy a evropská identita" budou Mgr. Magda Vášáryová, JUDr. Petr Pithart a MUDr. Zuzana Roithová. Tuto diskuzi bude řídit Mgr. Nina Nováková.

Těšíme se na Vaše přihlášky, jejichž uzávěrka je 14. 12. 2015.

Další podrobnosti najdete na této stránce v připojeném programu.

Sdílet

do kalendáře

místo

Klášter Emauzy v Praze, Vyšehradská ulice

kontakt

Milan Šimůnek