Odborná konference

XVI. Štiřínské rozhovory - Společenská odpovědnost firem

ve spolupráci s ČNOPK

V letošním roce uběhne čtvrt století od pádu komunismu v České republice. Jedním z ukazatelů míry transformace společnosti k demokracii je i rozvoj pocitu společenské odpovědnosti u jednotlivců i firem. Jaký je stav v České republice?

Podrobnosti

Konrad-Adenauer-Stiftung Praha a Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádají 6. března 2014 XVI. ročník mezinárodní konference Štiřínské rozhovory na téma Hospodářská etika a společenská odpovědnost podniků. Společenská odpovědnost podniků se stává stále aktuálnějším tématem i pro české firmy. Štiřínské rozhovory se zaměří na potenciál dalšího rozvoje společenské odpovědnosti firem v České republice.

Na konferenci vystoupí mimo jiné Prof. Dr. Bernhard Vogel, předseda vlád zemí Porýní-Falcko a Durynsko v.v. a čestný předseda Konrad-Adenauer-Stiftung, Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M., náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, poslankyně PS PČR a místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Ing. Jan Bartošek, místopředseda PS PČR a místopředseda Výboru pro sociální politiku.

Podrobný program naleznete na této straně vpravo.

Simultánní tlumočení je zajištěno.

Sdílet

do kalendáře

místo

Zámek Štiřín

kontakt

Milan Šimůnek