Přednáška

Střediska vzdělávání a dialogu

ve spolupráci s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ Česká pobočka)

Prevence antisemitismu a rasové předsudky mezi žáky a studenty na všech typech vzdělávacích zařízení - to je cílem tohoto projektu.

Podrobnosti

V rámci tohoto projektu se uskuteční přednášková řada přímých pamětníků holocaustu na základních a středních školách po celé České republice. Během přibližně 30 setkání se žáky základních a studenty středních budou přeživší oběti nacistického útlaku připomínat útrapy způsobené rasovou nesnášentlivostí a v následné diskuzi apelovat na mladé lidi s cílem odstranit rasové předsudky ze současné společnosti.

Na organizaci tohoto projektu se podílejí ICEJ s Židovským muzeem v Praze, Terezínská iniciativa a KAS.

Sdílet

do kalendáře

místo

Přednáškový cyklus na školách (základní, střední a vysoké)

kontakt

Milan Šimůnek