Sympózium

Budoucnost transatlantického partnerství

Mezinárodní konference v Praze

Současné vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy stojí před mnohými výzvami. A to ve všech rovinách – v politické, hospodářské a vojenské.

Podrobnosti

K tomuto tématu pořádá Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Velvyslanectvím USA v ČR mezinárodní konferenci, které se zúčastní čeští, němečtí a američtí politici a experti.

Spojené státy podpořily před 100 lety snahy středoevropských a východoevropských národů k získání nezávislých států. Po roce 1989 se USA také zasadily o rychlé začlenění bývalých komunistických států do struktur NATO a Evropské unie.

I tak jsou vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unií v současnosti v napjaté fázi. Právě proto je nyní čas na jasnou inventuru tohoto partnerství.

Především jde ale o to, abychom našli odpověď na otázku, co bychom měli podniknout, abychom nadále dobře pečovali o transatlantické vztahy a také je posílili.

O tomto tématu budou mluvit mimo jiné ministr zahraničí ČR Jan Hamáček, bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel, předseda Výboru pro evropské záležitosti PS PČR Ondřej Benešík, Ian Brzenzinski, Senior Fellow v Atlantic Council. Německý velvyslanec Christoph Israng a americký velvyslanec Stephen King konferenci zahájí svými úvodními projevy.

Registrovat se můžete do 10. září zde.

Sdílet

do kalendáře

místo

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Loretánské náměstí 5, Praha 1

kontakt

Alena Resl

Alena  Resl bild

Vědecká pracovnice

alena.resl@kas.de +420 222 320-190