Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Německo a Česká republika společně v Evropě. Bilingvální vzdělávání v regionu Elbe/Labe

Ve spolupráci s F.I.Z.

KAS a F.I.Z. (Svobodný institut pro podporu sasko-české spolupráce) zvou srdečně všechny zájemce o bilingvální vzdělávání na tuto akci, která se koná 11. června v Ústí nad Labem.

Seminář

Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Ve spolupráci s AMO

Konrad-Adenauer-Stiftung, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky pořádají 30. května expertní seminář na téma

Odborná konference

XIII. Štiřínské rozhovory

Ve spolupráci s ČNOPK

Konrad-Adenauer-Stiftung Praha a Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádají 10. května již XIII. Štiřínské rozhovory, jejichž cílem je přispívat k zintenzivnění kontaktů mezi zástupci politiky a ekonomiky z České republiky a Německa.

Sympózium

Sedmé brněnské politologické sympozium "Zájmy v české politice"

Ve spolupráci s IIPS

Mezinárodní politologický ústav (IIPS) Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta sociálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung zvou všechny zájemce na již Sedmé brněnské politologické sympozium, tentokrát na téma "Zájmy v české politice".

Přednáška

Ekonomické nástroje EU v kontextu hospodářské recese a obnovení konkurenceschopnosti EU

Ve spolupráci s CES

Centrum evropských studií a Konrad-Adenauer-Stiftung zvou všechny zájemce k účasti na přednáškové řadě na téma "Ekonomické nástroje EU v kontextu hospodářské recese a obnovení konkurenceschopnosti EU", konané na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Událost

Kulturou proti antisemitismu

Ve spolupráci s ICEJ

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) pořádá v neděli 17.4. již osmý ročník akce Kulturou proti antisemitismu, která bude zahájena Pochodem dobré vůle. Ten odstartuje ve 13,30 hod. na Staroměstském náměstí v Praze.

Odborná konference

Autorské právo či povinnost?

Ve spolupráci s Pontes

Ve čtvrtek 14.4. se koná již 18. konference řady Člověk a média, tentokrát na téma "Autorské právo či povinnost". Na konferenci vystoupí JUDr. Aleš Kout a JUDr. Jan Diblík, moderátorem večera bude David Smoljak.

Přednáška

Právní, politické a ekonomické aspekty členství ČR v EU

Ve spolupráci s CES

V termínech 6.4., 13.4. a 4.5. se na VŠE v Praze konají tři přednášky na téma "Právní, politické a ekonomické aspekty členství ČR v EU". Podrobné informace o jednotlivých přednáškách a termínech naleznete v programu na této straně.

Fórum

Evropský den na VŠE

Ve spolupráci s CES

V pondělí, 28. března se koná již třetí ročník Evropského dne na VŠE v Praze. Ani tentokrát nebudou chybět zajímaví hosté - zástupci ze světa médií a politiky, diskutující na aktuální témata. Program akce naleznete v příloze na této stránce.

Přednáška

Evropská unie a problematika rozvojového světa

Ve spolupráci s CES

Centrum evropských studí a Konrad-Adenauer-Stiftung zvou srdečně všechny zájemce k účasti na přednáškové řadě s názvem "Evropská unie a problematika rozvojového světa".

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.