Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Česká a slovenská církev po rozpadu společného státu

Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Na dvoudenní konferenci s bohatým programem, zahrnujícím přednášky, diskuze, hudební vystoupení a nedělní bohoslužbu, vystoupí takové osobnosti jako např. Prof. Tomáš Halík, Univerzita Karlova, prezident ČKA, nebo Doc. Jaroslav Šebek, AV ČR Praha.

Odborná konference

Česko-německý den na MUNI - Evropská unie a česko-německé vztahy

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity

Evropská unie prochází dobou zásadních politických a hospodářských změn. K čemu povede současná krize eurozóny? Jakým směrem se vydá evropská energetická politika? A co tyto změny budou znamenat pro česko-německé vztahy?

Seminář

Studie národní integrity

In Kooperation mit Transparency International

Jak efektivně bojovat s korupcí v České republice? Co úspěšné potírání korupce v České republice brzdí?

Program studií a informací

Evropa a Česko 2011

Ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut

Evropa a Česko 2011 je tématem letošního, v pořadí již IV. ročníku Letní akademie moderní politiky a práva, na které vystoupí např. Josef Šíma, rektor CEVRO Institutu nebo Martin Komárek, komentátor MF Dnes a pedagog CEVRO Institutu.

Seminář

Jak nejlépe prosazovat aktivní rodinnou politiku - seminář rodinných organizací ČR

Ve spolupráci s Občanským institutem

Cílem tohoto semináře, konaného pod záštitou paní poslankyně Heleny Langšádlové, je získání dalších iformací o aktuální situaci v oblasti rodinné politiky v ČR a EU a také získání potřebných kontaktů mezi rodinnými organizacemi a politickou scénou.

Odborná konference

Německo a Česká republika společně v Evropě. Bilingvální vzdělávání v regionu Elbe/Labe

Ve spolupráci s F.I.Z.

KAS a F.I.Z. (Svobodný institut pro podporu sasko-české spolupráce) zvou srdečně všechny zájemce o bilingvální vzdělávání na tuto akci, která se koná 11. června v Ústí nad Labem.

Seminář

Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Ve spolupráci s AMO

Konrad-Adenauer-Stiftung, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky pořádají 30. května expertní seminář na téma

Odborná konference

XIII. Štiřínské rozhovory

Ve spolupráci s ČNOPK

Konrad-Adenauer-Stiftung Praha a Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádají 10. května již XIII. Štiřínské rozhovory, jejichž cílem je přispívat k zintenzivnění kontaktů mezi zástupci politiky a ekonomiky z České republiky a Německa.

Sympózium

Sedmé brněnské politologické sympozium "Zájmy v české politice"

Ve spolupráci s IIPS

Mezinárodní politologický ústav (IIPS) Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta sociálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung zvou všechny zájemce na již Sedmé brněnské politologické sympozium, tentokrát na téma "Zájmy v české politice".

Přednáška

Ekonomické nástroje EU v kontextu hospodářské recese a obnovení konkurenceschopnosti EU

Ve spolupráci s CES

Centrum evropských studií a Konrad-Adenauer-Stiftung zvou všechny zájemce k účasti na přednáškové řadě na téma "Ekonomické nástroje EU v kontextu hospodářské recese a obnovení konkurenceschopnosti EU", konané na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.