Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

VIII. regionální novinářská cena

Výsledky 8. ročníku regionální novinářské ceny Nadace Konrada Adenauera budou vyhlášeny na konferenci konané v termínu od 8. do 9. října v Havlíčkově Brodě. Tento rok bude oceněna nejlepší reportáž.

Diskuse

Každoroční konference o rodinné politice v Senátu ČR

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu

4. října se v Senátu České republiky koná již po desáté každoroční konference o rodině.

Přednáška

Přednáškový cyklus: Česká republika a nové členské státy v Evropské unii

Ve spolupráci s CES

Tento přednáškový cyklus, konaný opět na Vysoké škole ekonomické v Praze, bude zaměřen mimo jiné na Českou republiku a Evropskou unii po přijetí Lisabonské smlouvy, ČR v kontextu zahraniční politiky EU, ČR a finanční perspektivu EU.

Seminář

Politika od kořenů až po současnost

Ve spolupráci s OI

1. října 2010 se koná seminář pro české gymnaziální učitele společenských věd (ZSV). Mezi řečníky vystoupí mimo jiné Roman Joch, Mojmír Hampl, Jan Jireš, Stanislav Balík a Matyáš Zrno.

Workshop

Ty rozhoduješ v Evropě: Model Evropské unie

Ve spolupráci s Eutis

1. října se v Olomouci koná workshop s názvem "Ty rozhoduješ v Evropě: Model Evropské unie". Maturanti a studenti zde získají vhled do způsobu fungování EU.

Workshop

Církev a společnost - krok ke vzájemnému přiblížení

Ve spolupráci s ČKA

Od 30. září do 2. října se koná letní akademie na téma "Církev a společnost - krok ke vzájemnému přiblížení".

Seminář

Mladí politici a boj proti korupci

Ve spolupráci s Transparency international

Mladí politici jsou srdečně zváni na seminář, který se bude věnovat mimo jiné následujícím tématům: politická korupce a transparentní fungování politických stran, veřejné zakázky a jejich rizika z pohledu veřejné správy.

Odborná konference

Komunální rodinná politika

Ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu

13. září 2010 se koná seminář pro politiky a političky na téma Komunální rodinná politika. Na tento workshop zveme srdečně všechny zájemce z řad politiků.

Seminář

Veřejné zakázky, veřejná správa a korupce

Ve spolupráci s Transparency international

Novináři jsou srdečně zváni na řadu seminářů, která se koná pod názvem "Veřejné zakázky, veřejná správa a korupce" v Plzni, Praze a Hradci Králové.

Seminář

Letní škola OI "Mládež a politika"

V červenci 2010 se koná již 3. ročník letní školy Občanského institutu pro studenty do 21 let. Jako řečníci vystoupí např. Matyáš Zrno, Jan Jireš, Roman Joch, Ondřej Krutílek, Pavel Bratinka, Daniel Kroupa, Vladimír Palko, nebo Tomáš Němeček.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.