Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Přednáškový cyklus v německém jazyce

Ve spolupráci s CES

Ve dnech 13.10., 3.11., 10.11., 24.11. a 1.12. se na VŠE v Praze uskuteční přednášky v německém jazyce. Kurzy budou moci absolvovat studenti bakalářského i magisterského stupně studia všech fakult VŠE, vč. zahraničních studentů.

Přednáška

Přednáškový cyklus: Ekonomika EU v kontextu ekonomické krize a výzev 21. století

Ve spolupráci s CES

V termínu od 11.10. do 29.11. se na VŠE v Praze koná cyklus přednášek, které se zaměřují mimo jiné na dopady ekonomické krize na evropskou ekonomiku, finanční a regulační nástroje EU a členských států v období krize apod.

Workshop

VIII. regionální novinářská cena

Výsledky 8. ročníku regionální novinářské ceny Nadace Konrada Adenauera budou vyhlášeny na konferenci konané v termínu od 8. do 9. října v Havlíčkově Brodě. Tento rok bude oceněna nejlepší reportáž.

Diskuse

Každoroční konference o rodinné politice v Senátu ČR

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu

4. října se v Senátu České republiky koná již po desáté každoroční konference o rodině.

Přednáška

Přednáškový cyklus: Česká republika a nové členské státy v Evropské unii

Ve spolupráci s CES

Tento přednáškový cyklus, konaný opět na Vysoké škole ekonomické v Praze, bude zaměřen mimo jiné na Českou republiku a Evropskou unii po přijetí Lisabonské smlouvy, ČR v kontextu zahraniční politiky EU, ČR a finanční perspektivu EU.

Seminář

Politika od kořenů až po současnost

Ve spolupráci s OI

1. října 2010 se koná seminář pro české gymnaziální učitele společenských věd (ZSV). Mezi řečníky vystoupí mimo jiné Roman Joch, Mojmír Hampl, Jan Jireš, Stanislav Balík a Matyáš Zrno.

Workshop

Ty rozhoduješ v Evropě: Model Evropské unie

Ve spolupráci s Eutis

1. října se v Olomouci koná workshop s názvem "Ty rozhoduješ v Evropě: Model Evropské unie". Maturanti a studenti zde získají vhled do způsobu fungování EU.

Workshop

Církev a společnost - krok ke vzájemnému přiblížení

Ve spolupráci s ČKA

Od 30. září do 2. října se koná letní akademie na téma "Církev a společnost - krok ke vzájemnému přiblížení".

Seminář

Mladí politici a boj proti korupci

Ve spolupráci s Transparency international

Mladí politici jsou srdečně zváni na seminář, který se bude věnovat mimo jiné následujícím tématům: politická korupce a transparentní fungování politických stran, veřejné zakázky a jejich rizika z pohledu veřejné správy.

Odborná konference

Komunální rodinná politika

Ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu

13. září 2010 se koná seminář pro politiky a političky na téma Komunální rodinná politika. Na tento workshop zveme srdečně všechny zájemce z řad politiků.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.