Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Workshop pro regionální novináře

Ve spolupráci s Respektem

Společně s týdeníkem "Respekt" realizuje KAS semináře pro regionální novináře. Mezi témata patří proaktivní zpravodajství, principy výběru nových témat a výzva referovat také o konfliktních tématech, jako např. o ovlivňování a korupci.

Workshop

Liberálně-konzervativní akademie

Ve spolupráci s CEVRO

V sobotu 15. května se v Praze koná Liberálně-konzervativní akademie. Při této příležitosti budou diskutovat regionální a komunální politici, novináři, studenti a vědci o veřejných otázkách.

Přednáška

Kam skutečně směřuje EU, vyhlídky pro ČR a její zájmy (Už se česká kostka cukru rozpustila?)

Ve spolupráci s CES

JUDr. Telička se ve své přednášce zaměří na prosazování zájmů České republiky v EU, zhodnocení průběhu a výsledků předsednictví v Radě EU a na směry a perspektivy vývoje EU po přijetí Lisabonské smlouvy.

Odborná konference

Konference "Ženy v politice - zkušenosti křesťansko-demokratických stran"

Ve spolupráci s IPES

V sobotu 1. května pořádá KAS ve spolupráci s IPES konferenci na téma "Ženy v politice - zkušenosti křesťansko-demokratických stran". Vítané jsou především společensky angažované ženy.

Odborná konference

Dvacet let politologie v České republice

U příležitosti 20. výročí politologie v České republice se ohlédneme za dosavadním vývojem a budeme hovořit o budoucích perspektivách tohoto oboru. Tato akce se koná 1. května v Brně.

Přednáška

Přednášková řada k evropským tématům

Ve spolupráci s CES

"Letecká dopravní politika EU: od liberalizace k regulaci""Evropské ekonomické perspektivy v Číně""Evropské výzvy bezpečnosti a vzájemné závislosti při budování energetických transportních koridorů"

Odborná konference

Dopady hospodářské krize na podnikání na evropských a světových trzích

Ve spolupráci s VŠE - CES

Tato mezinárodní video-konference je pořádána ve spolupráci VŠE a Ekonomické univerzity v Bratislavě a zaměří se na aktuální obchodní a hospodářské otázky v kontextu světové finanční krize.

Seminář

Lobbying, korupce a ovlivňování - hranice a nebezpečí

Ve spolupráci s Transparency International

Dne 1. května organizuce Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Transparency International semínář "Lobbying, korupce a ovlivňování - hranice a nebezpečí". Akce je zaměřená převážně na mladé, politicky angažované lidi.

Přednáška

Německá ekonomika v kontextu znovusjednocení a aktuálního vývoje

Ve spolupráci s CES

Ing. Zuzana Potužáková ve své přednášce představí ekonomický vývoj původních a nových německých spolkových zemí po jejich znovusjednocení. Bude se věnovat regionální diferenciaci Německa a aktuálnímu ekonomickému vývoji a jeho perspektivám.

Fórum

Vliv finanční krize na mezinárodní podnikání

Ve spolupráci s CES

Tato konference je zaměřena na problematiku obchodu a podnikání nových členských zemí EU a dopady světové finanční krize na podnikání v regionu střední Evropy.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.