Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Vývoj formální stránky eura

Ve spolupráci s CES

V této přednášce, probíhající v německém jazyce, seznámí Ing. Miloš Lippert všechny zájemce s podrobnostmi o výrobě a vývoji podoby eurobankovek a mincí, s jejich popisem, charakteristikami, ochrannými znaky a s jejich specifikacemi.

Událost

Druhý evropský den na VŠE

Ve spolupráci s CES

Ve spolupráci s CES uspořádala KAS "Evropský den". Prostřednictví workshopů, přednášek a diskuzí měla tato akce přispět k porozumění evropské integraci.

Přednáška

Německo: vývoj a aktuální výzvy

Ve spolupráci s CES

Ing. Zuzana Potužáková se ve své přednášce bude zabývat aktuálním ekonomickým vývojem Německa v kontextu finanční krize a globalizace světového hospodářství. Mimo jiné se také věnuje ekonomické dynamice, exportní výkonnosti a trhu práce.

Přednáška

Rozvojová spolupráce ČR před a po vstupu do EU

Ve spolupráci s CES

Michal Procházka se bude ve své přednášce mimo jiné věnovat zahraniční rozvojové spolupráci, která je integrální součástí české zahraniční politiky, a rozvojové spolupráci a pomoci v rámci institucí Evropské unie.

Přednáška

Aktuální vývoj vnitřní a vnější rovnováhy ekonomik EU stojících mimo eurozónu

Ve spolupráci s CES

Ing. Martina Horníková z ECB bude ve své přednášce hovořit o vývoji veřejných rozpočtů, zadluženosti a běžného účtu platební bilance zemí EU, které ještě nepřijaly společnou měnu. Budou hodnoceny dopady vstupu do EU a světová finanční krize.

Událost

Cestou do parlamentu - regionální debatní soutěž v Praze

za spolupráce s AGORA

KAS za spolupráce s AGORA organizují regionáoní kolo debatní soutěže "Po cestě do parlamentu". Studenti regionálních základních škol budou debatovat o české a evropské politice.

Přednáška

Integrace západního Balkánu a rozvojová politika Evropské unie

Ve spolupráci s CES

Přednáška Mgr. Tesaře bude zaměřena na asociační a stabilizační procesy v oblasti západního Balkánu a přípravy jednotlivých zemí oblasti na vstup do EU, na aktuální pol. a ek. situaci těchto zemí a na některé přetrvávající etnické konflikty.

Kongres

Kongres mladých konzervativců

za spolupráce s MK

Celostátní setkání Mladých konzervativců za účelem diskuze nad případnými změnami v rámci MK a volby vedení Mladých konzervativců.

Seminář

Mediální školení - Plzeň

za spolupráce s MKD

Dva semináře mediálního školení v Plzeňském kraji. Akce podporuje a optimuje komunikační schopnost participantů.

Seminář

Praktické semináře s řešením případových studií na témata evropské problematiky

Ve spolupráci s VŠE - CES

Série 4 praktických seminářů, v rámci kterých budou řešeny případové studie na téma evropské problematiky, jako například strukturální fondy EU, podnikání na vnitřním trhu a rozhodovací procesy v institucích EU.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.