Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Mediální školení - Plzeň

za spolupráce s MKD

Dva semináře mediálního školení v Plzeňském kraji. Akce podporuje a optimuje komunikační schopnost participantů.

Seminář

Praktické semináře s řešením případových studií na témata evropské problematiky

Ve spolupráci s VŠE - CES

Série 4 praktických seminářů, v rámci kterých budou řešeny případové studie na téma evropské problematiky, jako například strukturální fondy EU, podnikání na vnitřním trhu a rozhodovací procesy v institucích EU.

Událost

Cestou do parlamentu - regonální debatní soutěž ve Středočeském kraji

za spolupráce s AGORA

KAS za spolupráce s AGORA organizují regionáoní kolo debatní soutěže "Po cestě do parlamentu". Studenti regionálních základních škol budou debatovat o české a evropské politice.

Diskuse

Praktické dopady Lisabonské smlouvy

za spolupráce s ČKA

V kolokviu "Praktické dopady Lisabonské smlouvy" budou Experti diskutovat o vlivu smlouvy na českou politiku a způsobu, jakým ovlivní řešení vnitropolitických otázek do budoucna.

Seminář

Ženy v politice

za spolupráce s s CEVRO

Na tomto semináři bude diskutována role žen v politice v 21. století. Existují specificky ženská témata? Jak se změnilo postavení žen v posledních eltech?

Přednáška

Státní bankroty ve světové ekonomice (příčiny, možná řešení, případ Řecka)

Ve spolupráci s CES

Zveme vás na přednášku Ing. Martina Záklasníka, ve které budou mimo jiné diskutovány řecké zkušenosti ze členství v eurozóně při plnění fiskálních kritérií Paktu stability a růstu nebo aktuální situace v oblasti zadluženosti země.

Přednáška

Česká republika a EURO

Ve spolupráci s CES

Ing. Zahradník se bude ve své přednášce věnovat postoji ČR k přijetí eura, analýze přínosů a nákladů zavedení společné měny v kontextu zkušeností členských zemí eurozóny a přípravě a zaměření nového konvergenčního programu České republiky.

Přednáška

Sociální systém a jeho reforma

Ve spolupráci s CES

Srdečně vás zveme na přednášku Ing. Edita Glajchová, Česká spořitelna, a.s., o sociální politice v kontextu celoevropského problému stárnutí obyvatelstva a z toho vyplývající změny v oblasti sociálních politik.

Přednáška

Dopady finanční krize na růst a stabilitu zemí EU

Ve spolupráci s CES

Ing. Petr Zahradník se ve své přednášce bude zabývat mimo jiné vývojem veřejných rozpočtů zemí EU v kontextu hospodářské krize, krátkodobými plány hospodářské obnovy EU a členských zemí a cíly a zaměřením dokumentu EUROPA 2020.

Rozhovor

Cestou do parlamentu: debatní soutěž v Ústí nad Labem

za spolupráce s AGORA

KAS za spolupráce s AGORA organizují regionáoní kolo debatní soutěže "Po cestě do parlamentu". Studenti regionálních základních škol budou debatovat o české a evropské politice.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.