Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Konkurenceschopnost EU v kontextu znalostní ekonomiky

Ve spolupráci s CES

Docent Čajka se bude ve své přednášce věnovat především Lisabonské strategii EU, komparativnímu profilu členských zemí z hlediska inovační výkonnosti a nástrojům vědecko-výzkumné politiky EU.

Přednáška

Slovensko: aktuální ekonomický vývoj a perspektivy

Ve spolupráci s CES

Docent Peter Čejka ve své přednášce představí aktuální ekonomický vývoj Slovenska v kontextu finanční krize, přijetí společné měny a přechodu ke znalostně orientované ekonomice. Mimo jiné se zaměří i na probíhající reformy hospodářské politiky.

Přednáška

Česko-německé ekonomické vztahy po hospodářské krizi

Ve spolupráci s CES

Tématem této přednášky v německém jazyce bude mimo jiné aktuální situace česko-německé obchodní výměny v době celosvětové hospodářské krize, interkulturní odlišnosti a jejich vliv na česko-německé obchodní vztahy.

Kongres

My všichni jsme lidé

za spolupráce s ICEJ

V sobotu 18. dubna se bude v Praze konat konference k tématu antisemitismus a neonazismus. Po jejím zakončení se bude konat demonstrace proti těmto jevům formou průchodu Prahou.

Odborná konference

Konference "Lobbying v médiích"

Ve spolupráci s Člověk a média

Ve čtvrtek 15.4.2010 od 17.17 hod. se v Centru Mariapoli koná konference "Lobbying v médiích", na které vystoupí historik Jaroslav Šebek a novináři Rudolf Hermann a Erik Tabery.

Přednáška

Prosazování zájmů ČR v Evropské unii na příkladu energetiky

Ve spolupráci s CES

Ing. Pavla Brůžková se ve své přednášce zaměří na priority ČR v oblasti energetiky a energetické politiky, průběh českého předsednictví v Radě EU se zaměřením na energetickou politiku a pozici Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v dané oblasti.

Přednáška

Současný stav a perspektivy spolupráce EU s regiony Blízký východ a severní Afrika (MENA) v rámci Barcelonského procesu

Ve spolupráci s CES

PhDr. Jaroslav Bureš bude ve své přednášce hovořit o vztazích EU se zeměmi jižního a východního Středomoří na mnoha úrovních, mimo jiné i v rámci Evropské politiky sousedství.

Přednáška

Vývoj formální stránky eura

Ve spolupráci s CES

V této přednášce, probíhající v německém jazyce, seznámí Ing. Miloš Lippert všechny zájemce s podrobnostmi o výrobě a vývoji podoby eurobankovek a mincí, s jejich popisem, charakteristikami, ochrannými znaky a s jejich specifikacemi.

Událost

Druhý evropský den na VŠE

Ve spolupráci s CES

Ve spolupráci s CES uspořádala KAS "Evropský den". Prostřednictví workshopů, přednášek a diskuzí měla tato akce přispět k porozumění evropské integraci.

Přednáška

Německo: vývoj a aktuální výzvy

Ve spolupráci s CES

Ing. Zuzana Potužáková se ve své přednášce bude zabývat aktuálním ekonomickým vývojem Německa v kontextu finanční krize a globalizace světového hospodářství. Mimo jiné se také věnuje ekonomické dynamice, exportní výkonnosti a trhu práce.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.