Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Politika ochrany klimatu v Evropské unii

Ve spolupráci s CES

Dne 3.3.2010 od 12.45 hod. se na VŠE v Praze uskuteční přednáška paní Ing. Barbory Vondruškové, Ministerstvo finančí ČR, na téma "Politika ochrany klimatu v Evropské unii.

Přednáška

Euro jako mezinárodní měna

Ve spolupráci s CES

Na VŠE v Praze se dne 1.3.2010 od 18 hod. koná přednáška Ing. Martina Záklasníka, Ph.D. (Satellic Traffic Management, Berlin) na téma "Euro jako mezinárodní měna" v německém jazyce.

Přednáška

Fondy Evropské unie a Česká republika

Ve spolupráci s CES

V pondělí 1.3.2010 od 16.15 hod. se na VŠE v Praze (č. dv. 107 RB) koná přednáška paní Ing. Ivany Krůželové, vedoucí oddělení metodického řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, na téma "Fondy Evropské unie a Česká republika".

Přednáška

Realizace a udržitelnost projektů EU

Ve spolupráci s CES

V pondělí 1.3.2010 od 18 hod. se na VŠE v Praze (posluchárna 112, Stará budova) koná přednáška paní Ing. Ireny Šulcové, RAVEN EU Addvisory, na téma "Realizace a udržitelnost projektů EU".

Seminář

Mediální školení Olomouc

z aspolupráce s MKD

Seminář pro členy MKD. Školení bude věnováno jak nácviku kontaktní kampaně tak i zdokonalení mediálních schopností účastníků.

Událost

Cestou do parlamentu- regionální žákovská debata

za spolupráce s AGORA

KAS za spolupráce s AGORA organizuje první část regionální debatní soutěže pro žáky českých základních škol. Tématicky se soutěž bude zabývat českou a Evropskou politikou.

Odborná konference

Zločiny komunistických režimů

V spolupráci s ÚSTR

V spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů se bude od 24.-26.03. konat konference "Zločiny komunistických režimů". Bude se diskutovat o historickém a právnickém ospravedlnění zločinů spáchaných komunistickými režimy.

Diskuse

Beseda s Cyrilem Svobodou

za spolupráce s MKD

V pondělí 15.1. se uskuteční beseda s předsedou KDU-Čsl Cyrilem Svobodou. Beseda se bude konat od 18ti hodin v Novém Adalbertinu na Velkém Náměstí v Hradci Králové.

Rozhovor s experty

Antidiskriminační legislativa EU

za spolupráce se senátem PČR

V úterý 9. února se bude konat debata expertů na téma legislativa EU s ohledem na diskriminaci.

Seminář

Chudoba a sociální vyloučenost

ve spolupráci s ČKA

Ve středu 27. ledna 2010 od 18 hodin se v přízemí kláštera Emauzy koná kolokvium, nesoucí název Chudoba a sociální vyloučenost. Úvodní slovo pronese Doc. ThDr. Jindřich Halama, vedoucí Katedry teologické etikety, Evangelická fakulta UK.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.