Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Integrovaný operační program

Ve spolupráci s CES

Ve středu 10.3.2010 od 14.30 hod. se na VŠE v Praze (č. dv. 227, Stará budova) koná přednáška paní Ing. Věry Tunkrové, Centrum pro regionální rozvoj ČR, na téma "Integrovaný operační program (aktuální stav realizace)".

Přednáška

Systém strukturálních fondů v ČR a výhled do budoucna

Ve spolupráci s CES

V pondělí 8.3.2010 od 18 hod. se na VŠE v Praze (č. dv. 112 SB) koná přednáška paní Ing. Ivany Krůželové, vedoucí oddělení metodického řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, na téma "Systém strukturálních fondů v ČR a výhled do budoucna".

Přednáška

Čerpání strukturálních fondů v ČR

Ve spolupráci s CES

Dne 8.3.2010 od 16.15 hod. se na VŠE v Praze (č. dv. 107, Rajská budova) koná přednáška paní Ing. Věry Tunkrové, Centrum pro regionální rozvoj ČR, na téma "Čerpání strukturálních fondů v ČR se zaměřením na oblast regionálního rozvoje".

Kongres

IV. ročník Mezinárodního setkání mladých křesťansko-konzervativních politiků

za spolupráce s MKD

Setkání českých a slovenských mládežnických organizací konzervativního a křesťanskodemokratického zaměření za účelem výměny zkušeností z vedení volebních kampaní.

Přednáška

Dopady hospodářské a finanční krize

Ve spolupráci s VŠE - CES

Ve středu 4.3.2010 od 7.30 hod se koná v posluchárně 323 SB na VŠE v Praze přednáška Ing. Andrey Turečkové, teritoriální analytičky společnosti EGAP, na téma "Dopady hospodářské a finanční krize na ekonomiky Evropské unie a Ruska".

Přednáška

Konkurenceschopnost EU v globální ekonomice

Ve spolupráci s VŠE - CES

Ve středu 4.3.2010 od 9.15 hod. se v posluchárně 322 SB na VŠE v Praze koná přednáška Ing. Terezy Suché, IBM projekt manager, na téma "Konkurenceschopnost EU v globální ekonomice v kontextu dynamicky se rozvíjejících zemí BRIC".

Přednáška

Politika ochrany klimatu v Evropské unii

Ve spolupráci s CES

Dne 3.3.2010 od 12.45 hod. se na VŠE v Praze uskuteční přednáška paní Ing. Barbory Vondruškové, Ministerstvo finančí ČR, na téma "Politika ochrany klimatu v Evropské unii.

Přednáška

Euro jako mezinárodní měna

Ve spolupráci s CES

Na VŠE v Praze se dne 1.3.2010 od 18 hod. koná přednáška Ing. Martina Záklasníka, Ph.D. (Satellic Traffic Management, Berlin) na téma "Euro jako mezinárodní měna" v německém jazyce.

Přednáška

Fondy Evropské unie a Česká republika

Ve spolupráci s CES

V pondělí 1.3.2010 od 16.15 hod. se na VŠE v Praze (č. dv. 107 RB) koná přednáška paní Ing. Ivany Krůželové, vedoucí oddělení metodického řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, na téma "Fondy Evropské unie a Česká republika".

Přednáška

Realizace a udržitelnost projektů EU

Ve spolupráci s CES

V pondělí 1.3.2010 od 18 hod. se na VŠE v Praze (posluchárna 112, Stará budova) koná přednáška paní Ing. Ireny Šulcové, RAVEN EU Addvisory, na téma "Realizace a udržitelnost projektů EU".

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.