Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Sociální systém a jeho budoucí reformy (srovnání Německa a Česka)

Ve spolupráci s VŠE a CES

Ing. Edita Glajchová, Česká spořitelna, a.s., bude ve své přednášce dne 11. listopadu informovat o sociálním systému a jeho budoucích reformách (srovnání Německa a České republiky).

Odborná konference

Německé parlamentní volby

Ve spolupráci s MK a CEVRO Institut

9. listopadu od 16 hodin se v prostorách vysoké školy CEVRO Institut koná konference na téma "Německé parlamentní volby". Na konferenci vystoupí Ing. Marek Buchta, PhDr. Petr Sokol, CEVRO Institut und Dr. Hubert Gehring, KAS Praha.

Workshop

Mladí křesťanští demokraté v Německu a v Česku

Ve spolupráci s MKD

Mladí křesťanští demokraté v Německu a v Česku: Co je spojuje? Co se od sebe mohou učit? V jakých oblastech mohou v budoucnu ještě intenzivněji spolupracovat? Tyto a podobné otázky se budou na workshopu diskutovat.

Odborná konference

Výročí pádu totalitního režimu - 20 let

Ve spolupráci s IIPS, Cevro a Občanským institutem

Dvacet let od pádu komunismu vybízí k bilanci vývoje české společnosti od roku 1989. Jak se od pádu totality vyvinula občanská společnost a jakým způsobem proběhla demokratizace politického procesu?

Odborná konference

Západ v 21. století: odsouzen k úpadku?

Ve spolupráci s Evropskými hodnotami

5. a 6. listopadu se bude v Lichtenštejnském paláci od 14:30 konat konference zabývající se transatlantickým partnerstvím a jeho posílením. Bude v budoucnu západ stále hrát ve světě vůdčí roli nebo se jeho vliv začne snižovat?

Přednáška

Adaptace na asymetrické otřesy v Evropské měnové unii na příkladu východního Německa

Ve spolupráci s VŠE a CES

Dipl. Vw. Holger Zemanek, Univerzita Lipsko, bude ve své přednášce, která se bude konat dne 4. listopadu na Vysoké škole ekonomické, informovat o adaptaci na asymetrické otřesy v Evropské měnové unii na příkladu východního Německa.

Odborná konference

Nové formy vládnutí v Evropě - otázky a výzvy globalizace

Ve spolupráce s CES

Pokračující globální integrace a s ní související multilaterální otázky vyžadují nové formy vládnutí v Evropě. Otázky a výzvy tohoto procesu budou diskutovány a analyzovány na této konferenci.

Rozhovor s experty

Korupce, lobbing, ovlivňování - hranice a kontrola

Ve spolupráci s IIPS

Do jaké míry představuje lobbing legitimní prostředek ovlivňování a kde je přechod k nekalé soutěži, nebo dokonce korupci? Na této právnické konferenci půjde o jejich hranice a možné způsoby kontroly.

Odborná konference

Kvalita vzdělání - investice do budoucnosti České republiky

Ve spolupráci s MK

"Vzdělání je ta nejlepší investice" by mohlo znít moto této konference. Jak Česko hospodářsky a především společensky profituje z vysoké kvality vzdělání, o to půjde na této konferenci.

Odborná konference

Reprezentativní demokracie a její budoucnost ve stranickém státě

Ve spolupráci s Občanským institutem

Od roku 1989 se ve stranickém systému Česka mnoho změnilo. Strany se dělily, přejmenovávaly a byly nově zakládány. Do budoucna lze i vzhledem k nové straně TOP 09 rovněž očekávat změny. Toto je téma konference.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.