Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu

s CEVRO

Studenti shlédnou filmy jednak o nebezpečí totalitních režimů, jednak o evropských hodnotách. Akce začne přednáškou, na závěr proběhne diskuze.

Workshop

Práce v evropských institucích

Workshop připraví zájemce na konkurs o práci v evropských strukturách. Za pomoci odborníků bude simulován proces výběru úspěšných uchazečů a budou dány tipy, kterak být úspěšným v přijímacím řízení.

Rozhovor s experty

Krušovické rozhovory

Diskuze o příčinách finanční krize a jejích důsledcích.

Seminář

EU a Lisabonská smlouva s poslancem EP Ing. Janem Březinou

s TIFIB

Ratifikace Lisabonské smlouvy vyvolává mnoho diskusí. Co vlastně stojí za touto smlouvou? Jaké změny přináší na evropské a národní úrovni?

Fórum

Bratrství - lék pro evropskou společnost v době krize

s Europäische Bewegung

Jaká cesta vede ze sociální krize v Evropě?

Workshop

Evropské dny univerzit

Diskuzní fóra na téma Evropa a Česká republika. S nimi spojené simulace, k přiblížení problematiky ČR a EU. Jaké šance nabízí EU České republice? Co me může EU od ČR naučit

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

s CEVRO

Studenti shlédnou filmy jednak o nebezpečí totalitních režimů, jednak o evropských hodnotách. Akce začne přednáškou, na závěr proběhne diskuze.

Diskuse

Kulatý stůl: "Česká republika mezi předsednictvím a Lisabonskou smlouvou"

Jak hodnotí novináři v Praze aktuální politickou situaci v České republice, co je nového v předsednictví? Kulatý stůl nabízí příležitost k výměně názorů a myšlenek.

Workshop

O médiích

Jaký vliv mají média a jak máme podpořit a posílit nezávislost médií v České republice?

Odborná konference

Zodpovědná politika v čase krize

s IPES

Zvlášť v době hospodářské krize a politických změn v České republice je nevyhnutelné chovat se politicky zodpovědně. Jak by toto mělo vypadat, se dozvíme v rámci této akce.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.