Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Evropské dny univerzit

mit EUTIS

Diskuzní fóra na téma Evropa a Česká republika. S nimi spojené simulace, k přiblížení problematiky ČR a EU. Jaké šance nabízí EU České republice? Co me může EU od ČR naučit?

Odborná konference

Obnovitelné zdroje energie jako výzva pro regiony

s Mladými křesťanskými demokraty

Energetické krize v minulosti ukázaly, že obnovitelné zdroje energie budou stále důležitější. Především regiony si musí položit otázku - jak by toto jednání mohlo vypadat v budoucnosti?

Workshop

Rozhodovací procesy v Evropské unii - Evropská rada

s AMO

Jakou roli hraje Evropská rada v politickém rozhodovacím procesu Evropské unie? Jaké jsou její pravomoce a jak daleko sahá její vliv? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat prostřednictvím simulace.

Workshop

Nové cesty regionálního vývoje

s Agora

Jak vypadá evropská a česká regionální politika budoucnosti? Workshop nabízí studentům a politikům příležitost k intenzivní diskuzi a zapracování nových nápadů.

Workshop

Dny Evropy

se Západočeskou univerzitou v Plzni

Panelové diskuze na téma Evropa a Česko. Součástí programu jsou i simulace, které mají za cíl přiblížit účastníkům EU a Českou republiku v EU. Jaké šance nabízí EU Česku? Čemu se může Evropa od Česka přiučit?

Odborná konference

Antisemitismus v Evropě

mit ICEJ

Antisemitismus patří stale mezi velká evropská témata. Antisemitismu ve společnosti je třeba se bránit. Jaké jsou příčiny antisemitismu v Evropě a jak jej můžeme potlačit?

Odborná konference

Nové impulsy pro konzervativní politiku

s Mladými konzervativci

Jakým výzvám bude čelit konzervativní politika v budoucnosti? Na co je potřeba se zaměřit a kde hledat nové impulsy? Tyto a další otázky budou probírány na konferenci Nové impulsy pro konzervativní politiku.

Odborná konference

Ochrana malého a středního podnikání

s KDU-ČSL

Jak lze lépe ochránit malé a střední podnikatele? Jaká opatření jsme již přijali a co ještě zbývá?

Odborná konference

Moderní média a jejich úloha

s Mensch und Medien

Jaká je funkce médií v dnešním světě? Jak je máme hodnotit? Tyto a další otázky budeme řešit na konferenci Moderní média a jejich úloha.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

s CEVRO

Studenti shlédnou filmy jednak o nebezpečí totalitních režimů, jednak o evropských hodnotách. Akce začne přednáškou, na závěr proběhne diskuze.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.