Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Česko-německý seminář o historii a budoucnosti mladých křesťanských demokratů ve střední Evropě

ve spolupráci s MKD

Jaké jsou perspektívy mladých křesťanských demokratů

Odborná konference

Česká republika a Euro

ve spolupráci s MPÚ

Česká republika ještě Euro nezavedla a do roku 2012 ani nezavede. Jaké jsou tedy vyhlídky do budoucnosti?

Workshop

Debata, diskuse a hledání kompromisů

ve spoluprci s Asociací debatních klubů

Na jedné straně hledání argumentů k obhajobě vlastního názoru. Naslouchání, ústupky a sjednávání kompromisů na straně druhé. Obojí patří k základům porozumění pluralitnímu vytváření postojů.

Odborná konference

Budoucnost evropské integrace

ve spolupráci s Občanským institutem

Evropská integrace, jinými slovy těsnější spojení evropských národů. Tato konference diskutuje, co by měla přinést budoucnost evropské integrace.

Seminář

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO LKA

Na akci se budou diskutovat aktuální témata hospodářských, vnitřně a zahraničně-politických a právnických oblastí. Cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci, kteří se připravují na převzetí svých funkcí a mandátů v politice a státní správě.

Odborná konference

EU ze středoevropské perspektivy

mit Bolzano Gesellschaft

Zástupci politiky, vědy a médií z Německa, České republiky a Polska budou diskutovat o hlavních problémech, které vznikly v české a polské společnosti jako důsledek zasahování evropské politiky do politiky vnitřní.

Prezentace knihy

Lexikon sociálně-tržního hospodářství

Präsentation des Lexikons "Soziale Marktwirtschaft"

Vydavatel a autoři shrnuli v krátkych příspěvcích nejdůležitejší aspekty težkých věcných otázek a formulovali je srozumitelnou řečí.

Fórum

Lidé a média

ve spolupráci s Novým Městem

Diskutovat se bude situace v mediálním prostředí a aktuální vývoj v české politice.

Seminář

„Rok 1968 a 40 let poté. Perspektivy pro církev a společnost v České republice a v Německu“

ve spolupráci s ČKA

Teologové, biskupové, duchovní a zájemci diskutují na téma: „Rok 1968 a 40 let poté. Perspektivy pro církev a společnost v České republice a v Německu“.

Odborná konference

Moderní společnost a sociální odpovědnost

ve spolupráci s Academia Bohemica

Na konferenci se bude diskutovat téma společnosti a sociální odpovědnosti.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.