Události

Odborná konference

Evropská konference: změny z Nice a Lisabonu a jejich dopady na hospodářství

ve spolupráci s CIFE

Hlavními otázkami konference jsou, jaké změny vznikli jako důsledek Smlouvy z Nice a Lisabonské smlouvy a jaké hospodářské dopady přinášejí.

Seminář

Tschechien in einem starken Europa: Die EU-Ratspräsidentschaft 2009

Tschechien steht vor einer großen Herausforderung: Die Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2009. Welche Themen werden auf der Tagesordnung stehen? Welchen Beitrag kann Tschechien leisten? Politiker und Wissenschaftler diskutieren zum Thema.

Seminář

Der demokratische Sozialismus in Zukunft - reale Chance oder eine Illusion? (mit TIFIB)

In cooperation with TIFIB

Das Seminar berät mit Experten über die Zukunft des demokratischen Sozialismus. Wie real ist dieser im heutigen Europa noch?

Diskuse

EU interne Zusammenarbeit im Bereich von Justiz und innerer Sicherheit

mit VSE/CES

Studenten lernen die internen Prozesse der EU im Bereich der Justiz und inneren Sicherheit kennen. Gerade nach dem Beitritt zur Schengen-Zone steht Tschechien vor großen Herausforderungen.

Seminář

Politická komunikace pro volby do evropského parlamentu

ve spolupráci s Evropskými hodnotami

Na setkání se budou diskutovat marketingové strategie pro volby do evropského parlamentu. Součastí programu budou i diskuse s členy parlamentu a též i hodnocení voleb z roku 2004.

Seminář

Partnerství v rozhodovacím procesu - ohrožení nebo přínos?

ve spolupráci s Ireas

...........

Odborná konference

Beziehungen zwischen der EU und Russland

Zentrale Fragen der Konferenz werden sei: Wie haben sich die Beziehungen zwischen der EU und Russland entwickelť? Was ist der aktuelle Stand der Beziehungen und wie wirkt sich der Kaukasus-Konflikt auf diese Beziehungen aus?

Workshop

Letní akademie: "Moderní politika a právo"

mit CEVRO Institut

Během letní akademie v Praze se setkávají studenti s vedoucími politiky a diskutují na aktuální témata z politiky a společnosti. V popředí stojí státnost, státní moc a evropské otázky.

Seminář

Pražské jaro a jeho odkaz dnešeku

ve spolupráci s ČIMS

Uplynulo již 40 let od pokusu pokojně reformovat komunistický systém, který byl nakonec převálcován tanky. Co nakonec z toho zbylo? Jak o tom přemýšlí dnešná společnost? Experti diskutují na toto téma.

Kongres

Evropa - a co dál? Hledání evropské identity

Vedle politických komponentů evropské integrace stojí i otázka evropské identity ješte ne dostatečně vysvětlená: Co je Evropa? Co nás spojuje? Co nás rozděluje? Experti z teorie a praxe diskutují na toto téma.

KAS

Dny NATO v Ostravě 2022

Největší bezpečnostní akce ve střední Evropě očima naší trainee Bereniky

Svítá. Je sobota 17. září 2022, půl sedmé ráno, a členové týmu z Konrad-Adenauer-Stiftung právě dorazili do areálu mošnovského letiště, kde se koná už 22. ročník Dnů NATO v Ostravě. Jako trainee Konrad-Adenauer-Stiftung mám možnost být u toho a pomáhat v týmu hlavního organizátora Jagello 2000. A podílet se tak na největší bezpečnostní akci ve střední Evropě.

Juliane Liebers

Podporovat Ukrajinu znamená podporovat Evropu

Letošní Den Konrad-Adenauer-Stiftung se nesl ve znamení solidarity a pomoci Ukrajině a také aktivního hledání konkrétních řešení ruské agrese

Každoročně pořádaný Den Konrad-Adenauer-Stiftung i letos pod motivem „Gemeinsam.Demokratie.Gestalten“, tedy „Společně. Utváříme. Demokracii.“, poskytl prostor pro debaty a podněty k zamyšlení ohledně aktuální politické situace, kterou udává vývoj války na Ukrajině. V panelových diskusích k nové éře Evropy se experti, mezi nimi také Martin Svárovský, český diplomat a místopředseda zahraničního výboru KDU-ČSL, shodli na tom, že už nic nebude takové jako dříve.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 86.