Události

Přednáška

Rundtischgespräche zur Christlichen Demokratie

mit MKD

Die Christliche Demokratie steht in Tschechien am Scheideweg. Führende Köpfe aus der KDU-CSL und der dieser Partei nahestehenden Institutionen referieren über Themen der aktuellen Politik. Organisator ist die Christdemokratische Jungorganisation MKD.

Seminář

Komunistická strana v České republice

ve spolupráci s ČIMS

Akce se soustřeďuje na roli Komunistické strany v České republice. Strana získavá čím dál více hlasů. V současnosti se podíl na budoucí vládě nezdá být nerealistický. Nebezpečí pro mladou českou demokracii?

Odborná konference

Práce a kapitál v globalizovaném světě - 7. EEFS mezinárodní konference

ve spolupráci s VŠE a Centrem evropských studií

Odborníci na mezinárodní ekonomii a vědu diskutují nové výzvy globalizovaného světa financí.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s OI, CEVRO Institutem, MK a MKD

Studenti by se měli ve vybraných filmech obeznámit s nebezpečím totalitních režimů, ale i s evropskými hodnotami. Akce začína úvodní přednáškou a končí diskusí.

Seminář

Evropský klub - migrace v EU

Tentokrát se Evropský klub zabýva tématem "Ilegální migrace v EU". Referenti diskutují o motivech a původu migrace. Na závěr následuje diskuse.

Rozhovor

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO

Na akademii se diskutují aktuální ekonomické, vnitřně a zahraničněpolitické a právnické otázky. Cílovou skupinou jsou vědci, kteří se připravují na převzetí svých fukcí a mandátů v politice a státní správě.

Seminář

Budoucnost mladé křesťanské demokracie

ve spolupráci s MKD

Mladí křesťanšťí demokraté diskutují se zástupci ze Slovenska a se zástupci konzervativních mládežnických organizací v České republice o otázkach aktuální politiky se zaměřením na budoucnost Evropy.

Přednáška

Husitské hnutí

ve spolupráci s ČKA

Husité byli revolucionářské hnutí v 15. století. Vedeni Janem Husem, kritizovali bohatství církve a považovali bibli za jediné vodítko pro všechny otázky víry. Ale jaký historický význam může být Husitům přisouzen?

Seminář

Mezinárodní menový systém, euro a nestabilní finanční trhy

Tento seminář se zabývá dopady nestabilních finančních trhů na euro a problematiku mezinárodního měnového systému.

Fórum

Krušovické rozhovory

Význam výzkumu, vývoje a inovací jako ekonomického faktoru

V této době je 10. vyročí akce. Letošními otázkou je, jak důležitými jsou výzkum, vývoj a inovace pro ekonomický růst. Politici, podnikatelé a novináři se účastní panelu.

KAS

Dny NATO v Ostravě 2022

Největší bezpečnostní akce ve střední Evropě očima naší trainee Bereniky

Svítá. Je sobota 17. září 2022, půl sedmé ráno, a členové týmu z Konrad-Adenauer-Stiftung právě dorazili do areálu mošnovského letiště, kde se koná už 22. ročník Dnů NATO v Ostravě. Jako trainee Konrad-Adenauer-Stiftung mám možnost být u toho a pomáhat v týmu hlavního organizátora Jagello 2000. A podílet se tak na největší bezpečnostní akci ve střední Evropě.

Juliane Liebers

Podporovat Ukrajinu znamená podporovat Evropu

Letošní Den Konrad-Adenauer-Stiftung se nesl ve znamení solidarity a pomoci Ukrajině a také aktivního hledání konkrétních řešení ruské agrese

Každoročně pořádaný Den Konrad-Adenauer-Stiftung i letos pod motivem „Gemeinsam.Demokratie.Gestalten“, tedy „Společně. Utváříme. Demokracii.“, poskytl prostor pro debaty a podněty k zamyšlení ohledně aktuální politické situace, kterou udává vývoj války na Ukrajině. V panelových diskusích k nové éře Evropy se experti, mezi nimi také Martin Svárovský, český diplomat a místopředseda zahraničního výboru KDU-ČSL, shodli na tom, že už nic nebude takové jako dříve.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 86.