Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO

Studenti jsou informováni o evropských hodnotách a nebezpečí totalitních režimů prostřednictvím filmu. Akce začína úvodní předáškou a končí diskusí.

Rozhovor

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO LKA

Akce se zabývá aktuálními ekonomickými, zahraničnopolitickými a vnitropolitickými a právními otázkami. Cílovou skupinou jsou mladí akademici, kteri chtějí pracovat v oblasti státní správy a politiky.

Seminář

14 seminářů generace EU: Hodnoty - diskuse - budoucnost

ve spolupráci s KME

V těchto seminářích se budou diskutovat hodnoty a budoucnost EU.

Seminář

"Der Euro: Realität für Deutschland und Tschechien?"(in Deutsch)

in Zusammenarbeit mit VŠE

Die Wirtschafts-und Währungsunion im Prozess der europäischen Integration.

Workshop

"Deus Caritas est"

Caritas-Idee und Wertorientierungin den Transformationsstaaten Mitteleuropas

mit Universität Olmütz

Přednáška

"Deutsch-tschechische Beziehungen zwei Jahre nach dem EU Beitritt: Ist alles in Ordnung?"

Vortrag von Wolfgang Egerter, Staatssekretär a.D., in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Der Referent Wolfgang Egerter ist Staatssekretär a.D., Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Akademie Mitteleuropa Bad Kissingen und Vorsitzender des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerkes.

Workshop

"Die Europäische Union und der Wandel der Weltwirtschaft - Ein neuer Weg zu Wohlstand und Freiheit?"

mit VŠE

Offenes Rundtischgespräch verschiedener Dozenten und Professoren zu den Konsequenzen der globalen Wirtschaftsentwicklung für die Europäische Union.

Přednáška

"Die Republik Kroatien auf dem Weg in die Europäische Union"

Adenauer-Forum

Der Ministerpräsident der Republik Kroatien, Dr. Ivo Sanader, spricht im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Adenauer-Forum Prag“ zu aktuellen Fragen der europäischen Politik.

Odborná konference

"Europa - Chance für junge Landwirte"

in Zusammenarbeit mit Venkovský prostor

Der EU-Beitritt Tschechiens hatte zahlreiche Veränderungen in der Landwirtschaft zur Folge. Es ergaben sich aber auch zahlreiche Chancen und Möglicheiten vor allem hinsichtlich junger Landwirte.

Fórum

"Europa zwischen Fundamentalismus und Säkularisierung"

XIV. Josef-Zvěřina-Tage in Zusammenarbeit mit dem Prager Erzbistum unter der Schirmherrschaft von Kardinal Miloslav Vlk

Zusammen mit der ČESKA KŘESTANSKÁ AKADEMIE lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung zu Vorträgen und Diskussionen zu den Themen "Glaube, Verstand und europäische Identität", "Die Wurzeln des Fundamentalismus und Indifferentismus" sowie zum Islam.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.