Události

Fórum

Manipulace v a kvůli žurnalistice?

Jedna část ze série Člověk a média

Žurnalistika představuje klíčovou pozici v systému reprezentativní demokracie, protože formuje a vytváří postoj. Tato pozice je spjatá s odpovědností. Je vyvíjen nátlak na žurnalistiku? Nebo sama žurnalistika vytváří tlak na sebe?

Sympózium

Restituce cirkevního majetku

ve spolupráci s Agenturou Nula a ministerstvím kultury

Restutuční proces v české republice stagnuje. Důležitým bodem otázky není "jastli" ale "jak". Experti z oblasti politiky, církví, ekonomie a vědy diskutují požadavek legislativního návrhu.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO

Studenti jsou prostřednictvím vybraních filmů obeznámení s nebezpečím totalitních režimů a evropskými hodnotami. Akce začíná úvodní přednáškou a končí diskusí.

Odborná konference

Anti-semitismus v Evropě

ve spolupráci s ICEJ

Hlavním bodem akce byla problematika anti-semitismu v Evropě. Diskutovalo se, zda se v poslední době široce šíří anti-semitické útoky a zda útoky představují nové nebezpečí pro židovskou společnost.

Rozhovor

Liberálně-konzervatívní akademie

ve spolupráci s CEVRO Institutem

Diskutovat se budou aktuální ekonomické a právnické otázky a též problematika domácí a zahraniční politiky. Mladí akademici, kteří se chystají do svých funkcí, budou diskutivat na dané téma.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO a OI

Studenti se obeznamují s nebezpečím totalitních režimů a evropskými hodnotami prostřednictvím filmů. Akce začína úvodní přednáškou a končí diskusí.

Seminář

Využití regionálních strukturálních fondů - praktické rady pro využití evropských fondů I.

ve spolupráci s VŠE a CES

Využívaní evropských fondů se zroutilo v důsledku neprůhlednosti procesu žádostí. Zájemci byli instruováni v semináři o tom, jak se mají psát žádosti o peníze z evropského fondu k získaní prostředků, které EU přerozděluje.

Seminář

Aktuální ekonomické reformy v Německu - Agenda 2010

ve spolupráci s VŠE a CSE

Před pěti lety přijala vláda Gerharda Schrödera plán pro Německo s názvem Agenda 2010. V jakém stádiu jsou ambiciozní plány dnes? Čeho se již dosáhlo? Co se ješte bude dít?

Přednáška

Rundtischgespräch zur Christlichen Demokratie

In Zusammenarbeit mit MKD

Die Christliche Demokratie steht in Tschechien am Scheideweg. Führende Köpfe aus der KDU-CSL und der dieser Partei nahestehenden Institutionen referieren über Themen der aktuellen Politik. Organisator ist die Christdemokratische Jungorganisation MKD.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO a OI

Studenti jsou obeznámeni s evropskými hodnotami a s nebezpečím plynoucím z totalitních režimů prostřednictvím vybraných filmů. Akce začína úvodní přednáškou a končí diskusí.

KAS

Dny NATO v Ostravě 2022

Největší bezpečnostní akce ve střední Evropě očima naší trainee Bereniky

Svítá. Je sobota 17. září 2022, půl sedmé ráno, a členové týmu z Konrad-Adenauer-Stiftung právě dorazili do areálu mošnovského letiště, kde se koná už 22. ročník Dnů NATO v Ostravě. Jako trainee Konrad-Adenauer-Stiftung mám možnost být u toho a pomáhat v týmu hlavního organizátora Jagello 2000. A podílet se tak na největší bezpečnostní akci ve střední Evropě.

Juliane Liebers

Podporovat Ukrajinu znamená podporovat Evropu

Letošní Den Konrad-Adenauer-Stiftung se nesl ve znamení solidarity a pomoci Ukrajině a také aktivního hledání konkrétních řešení ruské agrese

Každoročně pořádaný Den Konrad-Adenauer-Stiftung i letos pod motivem „Gemeinsam.Demokratie.Gestalten“, tedy „Společně. Utváříme. Demokracii.“, poskytl prostor pro debaty a podněty k zamyšlení ohledně aktuální politické situace, kterou udává vývoj války na Ukrajině. V panelových diskusích k nové éře Evropy se experti, mezi nimi také Martin Svárovský, český diplomat a místopředseda zahraničního výboru KDU-ČSL, shodli na tom, že už nic nebude takové jako dříve.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 86.