Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Událost

Alles Kopenhagen? Zum Status Quo der Integration

Altstipendiatentreffen

2 - 3 pro Jahr treffen sich die Altstipendiaten in Tschechien, um sich über aktuelle politische Probleme auszutauschen. Thematisch wird die Integration der Tschechischen Republik in die EU im Vordergrund stehen.

Workshop

Altersvorsorge und Rentenreform in der Tschechischen Republik

Krušovicer Gespräche

Das Thema der diesjährigen Krušovicer Gespräche geht alle an: die Altersvorsorge! Wie wird sich die zukünftige Altersvorsorge vor dem Hindergrund des demografischen Wandels darstellen? Welche Rentenmodelle gibt es? Experten diskutieren.

Událost

Altstipendiatentreffen

2 - 3 pro Jahr treffen sich die Altstipendiaten in Tschechien, um sich über aktuelle politische Probleme auszutauschen. Thematisch wird die Rückschau auf ein ereignisreiches Jahr mit dem Beitritt zur EU und mehreren Wahlen im Mittelpunkt stehen.

Seminář

Amerikanische Hegemonie und ihre Folgen

in Zusammenarbeit mit der Westböhmischen Universität

Im dritten Kolloquiums setzen sich die Teilnehmer der Internationalen Sommerschule der Westböhm. Universität mit den Folgen des Irak-Konflikts und der Präsenz der Vereinigten Staaten in der globalen Politik auseinandersetzen.

Odborná konference

Anforderungen an die Außen- und Sicherheitspolitk im 21. Jahrhundert

in Kooperation mit Prague Security Studies Institute

Seit dem Ende des kalten Krieges ist die NATO mit neuen Aufgaben konfrontiert. Die Sicherheit aller Mitglieder muss auch in Zukunft garantiert werden. Wie UN, EU und NATO dieses Ziel gemeinsam erreichen, wird auf dieser Veranstaltung analysiert.

Odborná konference

Auf der Suche nach dem demokratischen Islam – Die europäische Islampolitik

In Zusammenarbeit mit AEW

Europäische Staaten sind zunehmend mit dem Islam konfrontiert. Wie soll die EU ihre Zusammenarbeit mit muslimischen Staaten gestalten? Inwiefern ist der Islam mit demokratischen Werten vereinbar?

Seminář

Auflage, Auftrag, Verantwortung - Journalismus im neuen Jahrtausend

in Zusammenarbeit mit der Prager Zeitung

Die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Prager Zeitung verleihen zum ersten Mal einen Lokaljournalistenpreis zum Thema der EU-Erweiterung. Im Rahmen der Veranstaltung wird eine Podiumsdiskussion mit dt. und tsch. Journalisten stattfinden.

Kongres

Aufteilung der Kompetenzen zwischen staatlicher Verwaltung und der kommunalen sowie regionalen Selbstverwaltung

in Zusammenarbeit mit dem Verein für Erneuerung und Entwicklung von Nordmähren und Schlesien

Im Jahr 2000 wurde eine Reform der staatl. Verwaltung durchgeführt, wobei die Zuordnung der Kompetenzen noch nicht eindeutig geklärt ist. Das Seminar für Bürgermeister aus Nordmähren und Schlesien soll dazu Entscheidungshilfen aufzeigen.

Seminář

Ausbildung und Fortbildung der Richter

in Zusammenarbeit mit dem Richterbund Tschechien

Vor dem Hintergrund der Reform der Justiz in Tschechien werden die beiden Referenten mit rund 50 Richtern über die Aus- und Fortbildung der Richter in Deutschland sowie über die Öffentlichkeit und die Würde des Prozessverfahrens diskutieren

Rozhovor

Auswahltagung für Stipendiaten

Im Rahmen der Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung wird eine Auswahltagung für tschechische und slowakische Stipendienbewerber für Aufbau- und Promotionsstudien in Deutschland organisiert.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.