Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Biotechnik: Neue Herausforderung für Kirche und Gesellschaft

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Bischofskonferenz

Die Konferenz richtet sich an Bischöfe, Abgeordnete und Mitarbeiter der Bischofskonferenz und beinhaltet medizinische, juristische und die ethische Aspekte der Genforschung und Biotechnik.

Seminář

Braucht das tschechische Schulwesen eine Änderung?

Seminarreihe: "Generation 21"

Wie gut ist das tschechische Schulsystem im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Welche Reformen sind nötig, um jungen Menschen eine erfolgreiche Zukunft bieten zu können? Ist das derzeitige Schulwesen effizient? Ist der Lehrplan zeitgemäss?

Prezentace knihy

Buchpräsentation Bruno Leoni: „Freiheit und Recht“

mit Liberalní Institut

Der Rechtsphilosoph und Anwalt Bruno Leoni war ein bedeutender Vertreter des klassischen Liberalismus. Die tschechische Übersetzung eines seiner wichtigsten Werke – „Freiheit und Recht“ – wird bei dieser Veranstaltung vorgestellt.

Prezentace knihy

Buchpräsentation Hans-Georg Gadamer

mit David Barton

Hans-Georg Gadamer- * 11. Februar 1900 in Marburg; † 13. März 2002 in Heidelberg

Prezentace knihy

Buchveröffentlichung: "Politische Kultur: Deutschland - Tschechien"

in Kooperation mit dem Lst. für Politologie, Phil. Fakultät der Karlsuniversität Prag und den Jungen Konservativen Prag

Vorstellung des Buches "Politische Kultur: Deutschland - Tschechien" von Eugenie von Trützschler von Falkenstein und Emil Voráček

Odborná konference

Bundesstaat oder Staatenbund? - Welche EU braucht die Tschechische Republik?

mit Assoziation für Europäische Werte

Tschechien steht der EU oftmals ratlos oder skeptisch gegenüber. Die Konferenz geht folgenden Fragen nach: wie ist die EU-Erweiterung einzuschätzen? Welche Position muss die EU innerhalb einer globalen Welt einnehmen? Wie kann man die EU stärken?

Seminář

Christen und Europäische Union

in Zusammenarbeit mit der Tsch. Bischofskonferenz und dem Ökumenischen Rat der Kirchen in der Tsch. Republik

Kirchen wollen das für Juni geplante EU-Referendum in Tschechien unterstützen und auf die gemeinsamen Werte in Europa hinweisen.

Seminář

Christlich-Demokratische Parteien in Europa

in Zusammenarbeit mit der VŠERS

Die christlich-demokratischen Parteien können in Europa auf lange Traditionen verweisen und stehen auch heute vielfach in Regierungsverantwortung. Die Veranstaltung will die Konzepte, Strategien und Perspektiven dieser Parteien beleuchten.

Diskuse

Christliche Demokratie gestern, heute, morgen

in Zusammenarbeit mit den Jungen Christdemokraten (MKD)

Mitglieder der Tschechischen Christdemokraten diskutierten mit den Jungen Christdemokraten über die Entwicklung der christlichen Demokratie in den Tschechischen Ländern ab 1918 und die Zukunft der Christdemokratie im vereinigten Europa.

Seminář

Christliche Ethik und unternehmerisches Handeln

in Zusammenarbeit mit der Initiative e.V. und der Evangelischen Kirche Böhmischer Brüder

Seminar für Unternehmer kleiner und mittelständischer Betriebe der Evangelischen Kirche Böhmischer Brüder, das die Außenstelle alljährlich in Zusammenarbeit mit der Initiative e.V. organisiert.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.