Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Christliche Ethik und unternehmerisches Handeln

mit der Initiative e.V. und der Evangelischen Kirche Böhmischer Brüder

Seminar für kleine und mittlere Unternehmen für Mitglieder der Evangelischen Kirche Böhmischer Brüder, das die Außenstelle alljährlich in Zusammenarbeit mit der Initiative e.V. organisiert.

Seminář

Christliche Perspektive und eine freie Gesellschaft

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten und dem Bürgerlichen Institut

Junge Christdemokraten werden u.a. über die Rolle der christlichen Wertorientierung in der Politik und in einer postmodernen Gesellschaft diskutieren.

Fórum

Christliche Werte und Menschenrechte

in Zusammenarbeit mit Iustitia et Pax

Die Veranstaltung befasst sich dem Thema christliche Werte und Menschrechte. Zielgruppe dieser Veranstaltung sind vor allem humanitäre Aktivisten und Menschenrechtler, die sich mit dem Kontext christlicher Werte und Menschenrechte auseinandersetzen.

Sympózium

Christus-Hoffnung für Europa

in Kooperation mit der Mährisch-Schlesischen Christlichen Akademie

Kathol. Akademiker und Studenten aus Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Deutschland und Österreich setzen eine seit dem Jahre 1989 gepflegte Tradition fort und diskutieren über den Beitrag der christl. Kirchen zum Einigungsprozess Europas.

Fórum

Comenius Forum Karlsbad 2005

in Zusammenarbeit mit Venkovský prostor

Tourismus verbindet wirtschaftliche Entwicklung und Regionalkultur, z.B. im Erzgebirge. Welche ökonomischen und ökologischen Erwartungen werden mit der Tourismuswirtschaft verbunden? Antworten hierauf soll das diesjährige Comenius Forum geben.

Seminář

Das bilaterale Verhältnis Deutschlands und Tschechiens nach dem EU-Beitritt

in Zusammenarbeit mit dem Sudetendeutschen Büro Prag

Acht Monate nach dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik wird Prof. Dr. Jan Sokol über den Stand der deutsch-tschechischen Beziehungen referieren und dabei zukünftige Perspektiven des bilateralen Verhältnisses im vereinten Europa beleuchten.

Odborná konference

Das dritte Jahrtausend; eine Chance für neue Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen

in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Ackermann-Gemeinde in der Tschechischen Republik

Vertreter der deutschen Minderheit, der Kirche und Politik werden über die kirchlichen, politischen und kulturellen Aspekte der deutsch-tschechischen Beziehungen im Hinblick auf den EU-Beitritt Tschechiens diskutieren.

Odborná konference

Das europäische Arbeitsrecht - Voraussetzungen für die Vollendung des Binnenmarktes

in Kooperation mit ČSE und CERGE-EI

Arbeitsmarktökonomen beleuchten unter anderem die Interaktionen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Problematiken wie die zunehmende Arbeitslosigkeit in Europa werden bei diesem Kongress analysiert.

Odborná konference

Das Gesundheitswesen nach dem EU-Beitritt

in Kooperation mit der Stiftung Javorník

Die Zielgruppe der unter der Schirmherrschaft der Gesundheitsministerin veranstalteten Konferenz sind Vertreter des Gesundheitswesens, Politiker und Journalisten.

Seminář

Das jüdische Leben in Deutschland und Tschechien heute

in Zusammenarbeit mit der Föderation der Jüdischen Gemeinden in Tschechien

Schüler der deutschen und jüdischen Oberschule in Prag werden über aktuelle Fragen des Zusammenlebens der Religionsgemeinschaften in beiden Ländern diskutieren.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.