Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Kongres

Die Kirche in Europa - Christliche Begegnungstage Prag 2005

in Zusammenarbeit mit der EKBB

Im Rahmen der Christlichen Begegnungstage Prag 2005 wird Reiner Rinne, Oberkirchenrat des Referats Ost- und Südosteuropa der Evangelischen Kirche in Deutschland, im Rahmen der Diskussion "Die Kirche in Europa" referieren.

Seminář

Die kommenden Wahlen und die Wahlkampagne

in der Seminarreihe: : "Tee um Fünf" mit MK

Was lassen die jüngsten Umfragen für einen Wahlausgang erwarten? Was erhofft man sich von der neuen Regierung? Welche Reformen sind nötig? Wie ist es mit der tschechischen politischen Kultur im Wahlkampf bestellt? Welche Akzente setzen Parteien?

Workshop

Die Legitimation staatlicher Gewaltmonopole in Zeiten globaler Herausforderungen

mit ČKA

Workshop in Zusammenarbeit mit der tschechischen christlichen Akademie ČKA

Diskuse

Die moderne Universität des 21. Jahrhunderts

In Zusammenarbeit mit ČKA

Teilnehmer dieser Diskussionsrunde haben die Gelegenheit, sich über die künftige Ausrichtung der universitären Bildung auszutauschen. Zu den Referenten zählt der Prorektor der Karls-Universität in Prag, Prof. Jan Bednář.

Odborná konference

Die Paneuropäische Bewegung und ihre Bedeutung in Mitteleuropa

mit TIFIB

Der Kongress erörtert: wie wichtig ist ein politisch und wirtschaftlich geeintes, demokratisches und friedliches Europa auf Grundlage des christlich-abendländischen Wertefundaments? Welche Bedeutung und Möglichkeit hat ein solches für Mitteleuropa?

Workshop

Die Perspektiven tschechischer EU-Politik

mit MKD

Im Workshop wird ein derzeit aktuelles politisches Thema aufgegriffen und mit einem christdemokratischen Politiker besprochen.

Přednáška

Die politische Gestalt Europas

in Zusammenarbeit mit der Juristischen Fakultät

Inwieweit Europa auch politisch Gestalt annehmen soll,ist nach wie vor ungeklärt. Mögliche Antworten werden in diesem Vortrag dargestellt.

Seminář

Die Rolle der künftigen tschechischen Mitglieder im Europäischen Parlament

in Zusammenarbeit mit IREAS, o.p.s.

Michael Gahler MdEP diskutiert zusammen mit den Senatoren Josef Zieleniec, Ludek Sefzig u.a. Vertretern des tsch. Senats und Abgeordnetenhauses über die zukünftige Rolle und Tätigkeit der tschechischen Parlamentarier im Europ. Parlament.

Seminář

Die Rolle der künftigen tschechischen Mitglieder im Wirtschafts- und Sozialausschuss

in Zusammenarbeit mit IREAS, o.p.s.

Henri Malosse, Mitglied des Präsidiums und Präsident der Fachgruppe "Wirtschafts- und Währungsunion, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt" des EWSA wird über seine Erfahrungen in diesem Ausschuss berichten.

Seminář

Die Rolle der tschechischen Mitglieder im Regionalausschuss

in Zusammenarbeit mit IREAS

Reinhard Stuth, Staatsrat der Freien und Hansestadt Hamburg und ehemaliger Leiter der Außenstelle der KAS in Prag, berichtet über seine Erfahrungen als Mitglied im europäischen Ausschuß der Regionen.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.