Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Die Zukunft der Christdemokratie in der Tschechischen Republik Teil 2

Internationaler Workshop mit MKD

Welche Perspektiven haben die Christdemokraten ein Jahr nach den tschechischen Parlamentswahlen? Die Konferenz diskutiert die Situation und die Chancen einer Christdemokratischen Partei wie der KDU-ČSL in der Tschechischen Republik.

Odborná konference

Die Zukunft der christlichen Demokratie in der Tschechischen Republik

In Zusammenarbeit mit OI

Welche Perspektiven haben die Christdemokraten ein Jahr nach den tschechischen Parlamentswahlen? Die Konferenz diskutiert die Situation und die Chancen einer Christdemokratischen Partei wie der KDU-ČSL in der Tschechischen Republik.

Workshop

Die Zukunft der christlichen Demokratie in der Tschechischen Republik

In Zusammenarbeit mit MKD

Welche Perspektiven haben die Christdemokraten ein Jahr nach den tschechischen Parlamentswahlen? Die Konferenz diskutiert die Situation und die Chancen einer Christdemokratischen Partei wie der KDU-ČSL in der Tschechischen Republik.

Workshop

Die Zukunft der christlichen Demokratie in der Tschechischen Republik

In Zusammenarbeit mit MKD

Welche Perspektiven haben die Christdemokraten ein Jahr nach den tschechischen Parlamentswahlen? Die Konferenz diskutiert die Situation und die Chancen einer Christdemokratischen Partei wie der KDU-ČSL in der Tschechischen Republik.

Workshop

Die Zukunft der EU

in Zusammenarbeit mit Europeum

Experten tauschen sich über die Zukunft Europas aus. Folgende Fragen werden u.a erörtert: Welche Gestalt sollte Europa haben? Wie ist die Aufnahmekapazität bzgl. neuer Mitgliedsstaaten einzustufen? Welche politische Rolle sollte Europa einnehmen?

Odborná konference

Die Zukunft der GASP – Lehren aus der Irakkrise

In Zusammenarbeit mit VŠVSMV

Welche Lehren zieht die EU aus dem Irakkrieg? Wie wird sich die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union weiter gestalten? Experten und Interessierte diskutieren im Rahmen der Konferenz über diese und weitere Fragen.

Odborná konference

Die Zukunft der Gemeinsamen Landwirtschaftspolitik der EU

Die Konferenz befasst sich mit der Gestaltung der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP). Schwerpunktmäßig geht es dabei um die Entwicklungsperspektiven des ländlichen Raums.

Odborná konference

Die Zukunft der Regionalentwicklungs- und Beschäftigungspolitik in Europa

in Zusammenarbeit mit Ano pro Evropu

Internationale Experten diskutieren den Stand und die Herausforderungen der Regional- und Beschäftigungspolitik in der EU

Odborná konference

Die Zukunft der Regionalpolitik der EU

Die Konferenz befasst sich mit der Europäischen Regionalpolitik und den Konsequenzen auf die Entwicklung in Tschechien. Wie ist die tschechische Strukturpolitik anzupassen? Welche Erfahrungen machten und machen andere Regionen in der EU der 15?

Diskuse

Die Zukunft des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

in Zusammenarbeit mit der Akademie für Demokratie (EAD)

Über die Rolle des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds in den deutsch-tschechischen Beziehungen und sein Potenzial diskutieren die Teilnehmer mit den Geschäftsführern und dem tschechischen Außenminister.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.