Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

XVI. Štiřínské rozhovory - Společenská odpovědnost firem

ve spolupráci s ČNOPK

V letošním roce uběhne čtvrt století od pádu komunismu v České republice. Jedním z ukazatelů míry transformace společnosti k demokracii je i rozvoj pocitu společenské odpovědnosti u jednotlivců i firem. Jaký je stav v České republice?

Seminář

Reformy v Česku a na Slovensku - 20 let samostatné existence našich republik z pohledu české a slovenské pravice

ve spolupráci s Občanským institutem

Hlavním smyslem této konference je zmapování vývoje republik bývalého Československa za posledních 20 let.

Odborná konference

ADENAUER FORUM

Zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice pořádá slavnostní setkání ADENAUER FORUM na téma "Parlamentarismus v krizi aneb Je možné reformovat parlamentní demokracii?"

Odborná konference

Obrana nezávislosti regionálního zpravodajství

U přiležitosti vyhlášení novinářské regionální ceny KAS

Jaké vlivy působí na činnost regionálních novinářů? Jaká je vůbec míra jejich nezávislosti? Těmito a dalšími otázkami se budou zabývat čeští a němečtí odborníci na tradiční konferenci u příležitosti udělení Regionální novinářské ceny KAS.

Odborná konference

Vládnutí v EU po Lisabonské smlouvě a eurokrizi

ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem v Brně

Evropská unie prochází od vypuknutí finanční krize složitým obdobím. Je velmi důležité sledovat probíhající změny a neustále je vyhodnocovat. V čem je současná eurozóna jiná než před krizí? Jaký vliv to má na Českou republiku?

Odborná konference

Konzervativní a křesťanskodemokratické strany v Evropě - příležitosti, rizika a nové výzvy

ve spolupráci s CEVRO INSTITUT

Jaké jsou pozice a perspektivy evropských středopravicových stran? Jaké jsou společenské a politické změny v současné Evropě? Nevedou tyto proces k oslabení tradičních konzervativních a křesťanskodemokratických stran?

Odborná konference

Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti

ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu

Tato XII. mezinárodní konference se koná v rámci příprav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který vyhlásila OSN.

Odborná konference

Hranice mezi soukromým a veřejným prostorem

ve spolupráci s PONTES

Kde je hranice mezi soukromou sférou a veřejným prostorem? Kam až mohou média zajít a co je pro ně tabu?

Odborná konference

Česko-německý den na Masarykově univerzitě na téma Tajemství německé konkurenceschopnosti

ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem v Brně

Česko-německý den na Masarykově univerzitě v Brně již pátým rokem vnáší do veřejné diskuse aktuální témata česko-německých vztahů. Letošní ročník bude odkrývat tajemství německé konkurenceschopnosti a srovnávat český a německý hospodářský model.

Odborná konference

Volby do Spolkového sněmu 2013 a německo-francouzský tandem v Evropě

ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů

Co znamenají výsledky voleb do Spolkového sněmu v Německu pro další vývoj v Evropské unii? Jak tyto volby ovlivní česko-německou a německo-francouzskou spolupráci?

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.