Události

Odborná konference

25 let po komunismu - Kam jsme došli?

ve spolupráci s PONTES o.s.
Moderní česká demokracie slaví čtvrt století své existence. Svobodná a nezávislá média jsou hlavním pilířem fungující demokracie. Jak se vyvíjel mediální trh v ČR? V jaké situaci je mediální trh dnes? Máme opravdu svobodná a nezávislá média?

Odborná konference

Nová tvář Evropské unie?

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity
Evropská unie se nachází v neustálem procesu rozvoje. Krize eurozóny nastartovala řadu zásadních změn v podobě Evropské unie a otevřela mnoho nových otázek. Jaká bude nová tvář Evropské unie?

Diskuse

Měla by ČR zaujmout ostřejší postoj vůči Rusku kvůli krizi na Ukrajině?

ve spolupráci s European Leadership & Academic Institute (ELAI)
Ukrajinská krize a intervence Ruska v plném světle ukázaly, jak křehký je mír v Evropě. Co to znamená pro bezpečnost České republiky a jejich občanů?Měla by Česká republika zaujmout ostřejši postoj vůči Rusku kvůli krizi na Ukrajině?

Diskuse

Should the Czech Republic show a sharper approach to Russia because of the Ukraine-crises?

Organized in cooperation with European Leadership & Academic Institute (ELAI)
The crises in Ukraine and intervention of Russia showed in full light how fragile the piece in Europe actually is. What does it mean for the safety of the Czech Republic and their citizens?

Seminář

Soukromé vlastnictví jako pilíř sociálně-tržního hospodářství

ve spolupráci s CEVRO Liberálně konzervativní akademie
Proč je soukromé vlastnictví efektivnější než vlastnictví veřejné? Je zde nějaká zákonitost? Je soukromé vlastnictví pilířem hospodářství?

Fórum

Věda a byznys jako motor pro inovace

ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky
Nové tisíciletí přínáší nové výzvy pro hospodářství zemí Evropské unie. Jejich prosperita a udržitelný růst bude v 21. století záviset především na jejich shopnosti být inovativními. Jaké cesty vedou k transformaci v inovativní společnost?

Odborná konference

Témata mezinárodního roku rodiny v evropském kontextu

ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu
Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají již XIII. Mezinárodní konferenci o rodinné politice. Letos pod názvem "Témata mezinárodního roku rodiny v evropském kontextu".

Odborná konference

XVI. Štiřínské rozhovory - Společenská odpovědnost firem

ve spolupráci s ČNOPK
V letošním roce uběhne čtvrt století od pádu komunismu v České republice. Jedním z ukazatelů míry transformace společnosti k demokracii je i rozvoj pocitu společenské odpovědnosti u jednotlivců i firem. Jaký je stav v České republice?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.