Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Sind die tschechischen Mechanismen zur Nutzung der EU-Fonds aureichend angepasst

in Zusammenarbeit mit IREAS

Mit der Frage der ausreichendend Nutzung der EU-Fonds von Tschechien, sowie Möglichkeiten einer sinnvollen Verbesserung beschäftigt sich diese Veranstaltung.

Program studií a informací

Sommerakademie "Quellen der europäischen Zivilisation"

mit Liberalní Institut und Občansky Institut

Auf der Suche nach dem europäischen Gedächtnis

Program studií a informací

Sommerschule "Europäische Studien": EU-Chancen und Aufgaben"

mit KME

weitere Informationen auf www.delej.cz

Seminář

Sommerschule: Der Weg nach Europa, das Europäische Parlament und ich - 50 Jahre nach den Römischen Verträgen (mit MPU)

EP-Generation, in Zusammenarbeit mit MPU und dem EP

In der Sommerschule setzen sich Abiturienten und junge Studenten mit Themen des Europäischen Parlamentarismus auseinander. Unter Anleitung der Dozenten der MPU lernt die Gruppe Prozesse und Probleme im Europäischen Parlament kennen.

Program studií a informací

Sommeruniversität

mit Liberalní Institut

"Liberalismus, Konservatismus, Kommunismus-Wertorientierung in unterschiedlichen Gesellschaftsmodellen"

Program studií a informací

Sommeruniversität 2005 - Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit sich eingehend mit dem Thema der Sozialen Marktwirtschaft auseinanderzusetzen.

Fórum

Sozial ist, was Arbeit schafft – Wachstum in der Mitte Europas

Im Rahmen seines Besuches in Prag hält der sächsische Ministerpräsident Prof. Dr. Georg Milbradt einen Vortrag (Luncheon Speech) im Rahmen des neu gegründeten Adenauer-Forums Prag.

Seminář

Sozialstaat – Traum oder Alptraum?

in Kooperation mit dem Institut für Erwachsenbildung (CEVRO)

Im Mittelpunkt der Konferenz steht der Gedankenaustausch zum Umbau des Sozialstaates in der postkommunistischen Phase. Die Teilnehmer werden sich auf drei Schwerpunkte konzentrieren: Ökonomie, Politik- und Medienwissenschaften.

Přednáška

Sozialsystem und seine Reformen

In Kooperation mit CES

Wir laden Sie herzlich zum Vortrag von Frau Ing. Edita Glajchová über die Sozialpolitik im Kontext des ganzeuropäischen Problems des Alterns der Bevölkerung und die sich daraus ergebenden Änderungen auf dem Gebiet der sozialen Politik ein.

Odborná konference

Spanische Tage an der Wirtschaftsuniversität

in Zusammenarbeit mit dem Centrum für Europäische Studien der Wirtschaftsuniversität

Die Konferenz ist die Fortsetzung einer Reihe von Tagen an der Wirtschaftsuniversität, die das Centrum für Europäische Studien alljährlich nutzt, um die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten vorzustellen.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.