Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Was haben wir in Athen unterschrieben?

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Christlichen Akademie

In der Perspektive des EU-Referendums wird im Rahmen des Kolloquiums, dessen Zielgruppe überwiegend hohe kirchliche Entscheidungsträger sind, der Inhalt des EU-Beitrittsabkommens präsentiert und die Folgen des tschechischen EU-Beitritts diskutiert.

Odborná konference

Der Umgang mit der Erinnerung

in Zusammenarbeit mit der Föderation der Jüdischen Gemeinden in der Tschechischen Republik

Die Gestaltung der Zukunft wird von der Vergangenheit beeinflusst. Lernen wir aus der Vergangenheit? Genügt es um den gegenwärtigen und zukünftigen Gefahren zu begegnen? Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt des Diskussionsabends.

Seminář

Überlebt die US-DEU ihre Teilnahme an der sozialistischen Regierung?

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

.

Seminář

Tschechische Landwirtschaft in der EU

mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern, überwiegend selbständige Landwirte, die Perspektiven der Entwicklung des Landwirtschaftssektors in der EU aufzuzeigen und somit auch mögliche Ängste vor dem EU-Beitritt abzubauen.

Seminář

EU – Fragen und Antworten

mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung einer Seminarreihe für Kommunalpolitiker über Aspekte der Europäischen Union und die Perspektiven der Erweiterung.

Seminář

Die Bioethik und das Recht

in Zusammenarbeit mit der ELSA Brno

Euthanasie, Abtreibung und Gentechnik im Hinblick auf das tschechische Rechtssystem vor dem Hintergrund internationaler Erfahrung und Menschenrechtsvereinbarungen stehen im Mittelpunkt des Seminars.

Seminář

EU-Kommunalpolitik-Bürger

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung einer Seminarreihe für Kommunalpolitiker über Aspekte der Europäischen Union und die Perspektiven der Erweiterung.

Seminář

EU-Kommunalpolitik-Bürger

mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung einer Seminarreihe für Kommunalpolitiker über Aspekte der Europäischen Union und die Perspektiven der Erweiterung.

Odborná konference

Förderung der KMU - für mehr Wachstum und Wohlstand

im Rahmen der "5. Krusovice - Gespräche" in Krusovice (bei Prag)

Braucht Tschechien einen KMU-Sektor? Diese rhetorische Frage steht im Mittelpunkt eines hochrangigen Gesprächsforums mit Vertretern der Wirtschaft und der Politik über die Zukunft der KMU in der Tschechischen Republik.

Seminář

Kommunikationstraining für politische Entscheidungsträger auf kommunaler und regionaler Ebene

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern auf der Basis der Kommunikationstheorie u.a. durch praktische Übungen, Grundkenntnisse über Veranstaltungsmanagement, die politische Verhandlungsführung sowie Konfliktlösungsstrategien zu vermitteln.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.