Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Strategien Politischer Kommunikation in Mitteleuropa

mit MPU

Im Mittelpunkt steht das Aufkommen des Lehrfaches "Politische Kommunikation". Wo diese Disziplin sich heute befindet und welchen Weg sie einschlagen wird, ist Bestandteil der Konferenz. Weiterhin werden Aspekte des Politischen Marketings besprochen.

Seminář

Strategische Position der EU in der Außen- und Sicherheitspolitik

in Kooperation mit der Assoziation für Europäische Werte

Der Grundsatz einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europäischen Mitgliedstaaten wurde 1992 im Vertrag von Maastricht verankert. Welche strategischen Positionen nimmt die EU in dieser Frage ein?

Odborná konference

Studentenbewegung und NGO nach 1989

in Zusammenarbeit mit dem Europa-Haus Prag

Ziel der Konferenz ist es, die Entwicklung der Studentenbewegung seit 1989 bis zur Gegenwart sowie den Einfluß der heutigen Jugendorganisationen auf die gegenwärtige Politik und Gesellschaft zu analysieren.

Diskuse

Tag des Landwirtes

in Zusammenarbeit mit Venkovský prostor

Mitarbeiter von Molkereien aus dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik referieren über den aktuellen Stand des Milchmarktes, sowie Auswirkungen der Erweiterung auf den betreffenden Arbeitsmarkt.

Seminář

Tee um fünf

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Martin Říman spricht in dieser Veanstaltungsreihe über aktuelle politische und europäische Themen.

Seminář

Tee um Fünf

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Junge, konservativ denkende Menschen bis 35 Jahre stellen in einer informellen Umgebung Miroslav Beneš Fragen zu aktuellen politischen Themen.

Seminář

Tee um fünf

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Ivan Fukse, Bürgermeister von Přibram, spricht in dieser Veanstaltungsreihe über aktuelle politische und europäische Themen.

Seminář

Tee um Fünf

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Miroslava Němcova spricht in dieser Veanstaltungsreihe über aktuelle politische und europäische Themen.

Seminář

Tee um Fünf

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Junge, konservativ denkende Menschen bis 35 Jahre stellen in einer informellen Umgebung David Kafka Fragen zu aktuellen politischen Themen.

Seminář

Tee um Fünf

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Junge, konservativ denkende Menschen bis 35 Jahre stellen in einer informellen Umgebung Ivan Adamec Fragen zu aktuellen politischen Themen.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.