Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Deflation in der Tschechischen Republik: Absicht oder ein ungewolltes Kind?

in Zusammenarbeit mit dem Centrum für Wirtschaft und Politik (CEP)

Das Kolloquium, das vom neuen Staatspräsidenten und Vorsitzenden des Centrums für Wirtschaft und Politik Prof. Vaclav Klaus moderiert wird, setzt sich mit der gegenwärtigen Deflation in Tschechien und ihren wirtschaftspolitischen Folgen auseinander.

Seminář

Tschechische Landwirtschaft und das Land auf dem Weg in die EU

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen, Verein von jungen Agrariern und der Antonin Svehla Verein

Studenten und Vertreter aus den landwirtschaftlichen Verbänden werden über die Situation der tschechischen Landwirtschaft vor und nach dem EU-Beitritt und über die Zukunft der EU diskutieren.

Seminář

Krieg gegen den Irak

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage: Handelt es sich um einen Krieg für Öl oder für Demokratie? Junge Politiker, Studenten und Wissenschaftler werden über aktuelle außenpolitische Fragen diskutieren.

Odborná konference

Gesundheitswesen nach dem EU-Beitritt

in Zusammenarbeit mit der Stiftung Javornik

.

Seminář

EU-Kommunalpolitik-Bürger

mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung einer Seminarreihe für Kommunalpolitiker über Aspekte der Europäischen Union und die Perspektiven der Erweiterung.

Seminář

EU-Kommunalpolitik-Bürger

mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung einer Seminarreihe für Kommunalpolitiker über Aspekte der Europäischen Union und die Perspektiven der Erweiterung.

Odborná konference

Aktuelle Aspekte des Europarechts II.

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten und ELSA Brno

Die internationale Konferenz für junge Rechtswissenschaftler aus den V4–Ländern wird sich u.a. mit den Themen: Rechtssysteme der Beitrittsländer, Europäische Verfassung oder Gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik befassen.

Odborná konference

Funktionierende Familie: Grundlage der Entwicklung des Wohlstands des Staates

in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum für Familie u.a.

Ziel der Konferenz ist es, die Stellung der Familie in Tschechien, Deutschland und Österreich zu vergleichen und über mögliche neue Initiativen und Strategien der Familienpolitik auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene zu diskutieren.

Seminář

EU-Kommunalpolitik-Bürger

mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung einer Seminarreihe für Kommunalpolitiker über Aspekte der Europäischen Union und die Perspektiven der Erweiterung.

Seminář

Die Rolle der tschechischen Mitglieder im Regionalausschuss

in Zusammenarbeit mit IREAS

Reinhard Stuth, Staatsrat der Freien und Hansestadt Hamburg und ehemaliger Leiter der Außenstelle der KAS in Prag, berichtet über seine Erfahrungen als Mitglied im europäischen Ausschuß der Regionen.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.