Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Entscheidungen des Verfassungsgerichts der Bundesrepublik Deutschland zu dem Thema Diskriminierung der Familien

in Zusammenarbeit mit dem Bürgerlichen Institut

Die Teilnehmer, überwiegend aus kirchlichen und politischen Kreisen, werden über Entscheidungen des deutschen Verfassungsgerichts hinsichtlich der "Diskriminierung der Familien" im Bereich der Steuerbelastung und Sozialversicherung informiert.

Program studií a informací

Zurück nach Europa - Tschechien vor dem Referendum

Fünfzehn Volontäre des Senders Freies Berlin und des Bayerischen Rundfunks werden Gespräche mit Journalisten, Korrespondenten, Politikern, Akademikern und Vertretern der Kirche über die Vorbereitung Tschechiens für den EU-Beitritt führen.

Seminář

Training zur Vorbereitung auf den EU-Concours

Zum zweiten Mal sollen rund 50 politisch interessierte junge Tschechen auf das Auswahlverfahren der europäischen Institutionen vorbereitet werden. Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache und mit deutschen Referenten durchgeführt.

Program studií a informací

Informations- und Dialogprogramm für hochrangige Politiker der Partnerparteien

.

Odborná konference

Osterweiterung der EU - Risiken und Chancen für die tschechische Landwirtschaft

in Zusammenarbeit mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen

Die Teilnehmer der Konferenz werden über die Übernahme und Implementierung der EU-Gesetze im Bereich der Umweltpolitik und Landwirtschaft sowie über die Perspektiven der Entwicklung des Landwirtschaftssektors in der EU diskutieren.

Odborná konference

From Copenhagen to the Referendum

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

Auf Einladung der Jungen Konservativen werden Vertreter der European Democratic Students aus ganz Europa mit tschechischen Politikern über die Gestaltung Europas diskutieren. Das Treffen dient auch der Netzwerkbildung junger Entscheidungsträger.

Seminář

Christliche Ethik und unternehmerisches Handeln

in Zusammenarbeit mit der Initiative e.V. und der Evangelischen Kirche Böhmischer Brüder

Seminar für Unternehmer kleiner und mittelständischer Betriebe der Evangelischen Kirche Böhmischer Brüder, das die Außenstelle alljährlich in Zusammenarbeit mit der Initiative e.V. organisiert.

Seminář

Christen und Europäische Union

in Zusammenarbeit mit der Tsch. Bischofskonferenz und dem Ökumenischen Rat der Kirchen in der Tsch. Republik

Kirchen wollen das für Juni geplante EU-Referendum in Tschechien unterstützen und auf die gemeinsamen Werte in Europa hinweisen.

Program studií a informací

Medien in Deutschland

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistik der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität

Studenten der Masaryk-Universität werden als Teilnehmer des Seminars "Medien in Deutschland" in Prag mit Vertretern deutscher Medien zusammentreffen und über die deutsche Medienlandschaft diskutieren.

Seminář

Das jüdische Leben in Deutschland und Tschechien heute

in Zusammenarbeit mit der Föderation der Jüdischen Gemeinden in Tschechien

Schüler der deutschen und jüdischen Oberschule in Prag werden über aktuelle Fragen des Zusammenlebens der Religionsgemeinschaften in beiden Ländern diskutieren.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.