Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Tee um Fünf

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Junge, konservativ denkende Menschen bis 35 Jahre stellen in einer informellen Umgebung David Kafka Fragen zu aktuellen politischen Themen.

Seminář

Tee um Fünf

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Junge, konservativ denkende Menschen bis 35 Jahre stellen in einer informellen Umgebung Ivan Adamec Fragen zu aktuellen politischen Themen.

Seminář

Tee um Fünf

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Miroslava Němcova spricht in dieser Veanstaltungsreihe über aktuelle politische und europäische Themen.

Rozhovor

Tee um Fünf - Die EU und das tschechische Gesundheitswesen

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Junge, konservativ denkende Menschen bis 35 Jahre stellen in einer informellen Umgebung dem möglichen, zukünftigen Gesundheitsminister MUDr. Tomáš Julínek Fragen zum Thema.

Rozhovor

Tee um Fünf - Die politische Situation in der Tschechischen Republik

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Junge, konservativ denkende Menschen bis 35 Jahre stellen in einer informellen Umgebung dem Vorsitzenden der ODS, Mirek Topolánek, Fragen zur gegenwärtigen politischen Situation in der Tschechischen Republik.

Rozhovor

Tee um Fünf - Die Rolle des Senats im parlamentarischen System der Tschechischen Republik

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Junge, konservativ denkende Menschen bis 35 Jahre stellen in einer informellen Umgebung einer Persönlichkeit aus dem politischen, rechtlichen oder ökonomischen Gebiet Fragen.

Přednáška

Terrorismus als Bedrohung für Mitteleuropa-Strategien der EU?

mit TIFIB

Terrorismus ist weltweit verbreitet und ein aktuelles, aber keineswegs ein neues Phänomen.

Odborná konference

Toleranz statt Intoleranz

Auf der internationalen Konferenz soll diskutiert werden über den Beitrag der Deutschen aus Böhmen und Mähren zur tschechischen Geschichte; über die deutsch-tschechischen Beziehungen im historischen und zeitgenössischen europäischen Kontext.

Odborná konference

Totalitäre Tendenzen in den liberalen Demokratien der EU und der USA

in Zusammenarbeit mit dem Občanský Institut

Zunächst werden Funktionen und Strukturen der totalitären Regime des letzten Jahrhunderts verglichen. Ein wesentlicher Teil des Seminars soll sich aber auch der Frage widmen, inwieweit solche Tendenzen in der heutigen Zeit anzutreffen sind.

Seminář

Training zur Vorbereitung auf den EU-Concours

Zum zweiten Mal sollen rund 50 politisch interessierte junge Tschechen auf das Auswahlverfahren der europäischen Institutionen vorbereitet werden. Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache und mit deutschen Referenten durchgeführt.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.