Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Christliche Perspektive und eine freie Gesellschaft

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten und dem Bürgerlichen Institut

Junge Christdemokraten werden u.a. über die Rolle der christlichen Wertorientierung in der Politik und in einer postmodernen Gesellschaft diskutieren.

Seminář

Organisatorische Vorbereitung und Planung von Wahlen - Folgerungen aus Wahlkämpfen und Ausblick auf die Europawahlen

Im Jahr 2004 werden tschechische Parteien an den Europawahlen teilnehmen. Dieses Seminar soll vorrangig Mitglieder und Sympathisanten der Partnerparteien über moderne Parteistrukturen sowie über Wahlkampfstrategie informieren.

Odborná konference

Biotechnik: Neue Herausforderung für Kirche und Gesellschaft

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Bischofskonferenz

Die Konferenz richtet sich an Bischöfe, Abgeordnete und Mitarbeiter der Bischofskonferenz und beinhaltet medizinische, juristische und die ethische Aspekte der Genforschung und Biotechnik.

Rozhovor s experty

Informations- und Dialogprogramm

Die Experten werden u.a. mit Dr. Cyril Svoboda, stellv. Premierminister und Außenminister, Vorsitzender KDU-CSL, und mit Parlamentariern der KDU-CSL und Freiheitsunion zur Vorbereitung der Europawahlen zusammentreffen.

Seminář

Kommunalpolitik in der Praxis

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten

Themen des Seminars werden u.a. sein: die Beziehungen zwischen den Gemeinden und den Regionen, der Einfluss des EU-Beitritts auf die Kommunalpolitik sowie die Zusammenarbeit auf der Ebene von Mikroregionen sein.

Odborná konference

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich des Reiseverkehrs

in Zusammenarbeit mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen

Die Teilnehmer der Konferenz werden über kommunal- und regionalpolitische Projekte aus dem Bereich des grenzüberschreitenden Reise- und Wanderverkehrs sowie über die Entwicklung von Naturschutzgebieten im Grenzbereich diskutieren

Seminář

Verfassung, Staatskirchenrecht und internationale Abkommen

in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Kirchenrecht

Die Teilnehmer des Kolloquiums werden sich kritisch mit dem neuen Gesetz über die Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie mit dem Gesetzesentwurf zwischen der Tschechischen Republik und dem Vatikan auseinandersetzen.

Odborná konference

Möglichkeiten für die Entwicklung der ökol. Landwirtschaft in der Tsch. Republik in der Perspektive des EU-Beitritts

in Zusammenarbeit mit dem Christ.-Sozialen Bildungswerk Sachsen

Die Teilnehmer der Konferenz werden über die Übernahme und Implementierung der EU-Gesetze im Bereich der Umweltpolitik und Landwirtschaft sowie über die Perspektiven der Entwicklung des Landwirtschaftssektors in der EU diskutieren.

Seminář

Wahlen zum Europäischen Parlament

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Das Kolloquium soll die Teilnehmer, u.a. Abgeordnete der KDU-CSL über die Erfahrungen mit den Wahlkämpfen zum Europäischen Parlament sowie über das neue tschechische Gesetz für die Europawahlen informieren.

Odborná konference

Literatur, Werte und Europäische Identität

Im Mittelpunkt der Konferenz, an der Wissenschaftler, Schriftsteller und Journalisten aus Tschechien, Deutschland, Polen, Rumänien und Ungarn teilnehmen, steht der Beitrag der Literatur als Orientierungshilfe in Zeiten des Wertepluralismus.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.