Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Tschechische Republik auf dem Weg in die EU

Kolloquium mit der Europäischen Akademie für DemokratieIm Rahmen des Kolloquiums sollen der aktuelle Stand der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Tschechischen Republik (einzelne Verhandlungskapitel, aktuelle Problematik um die Benes-Dekrete usw.)

Seminář

Tschechische und deutsche Gesellschaft vor der EU-Osterweiterung

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen und der Jungen Union

Vor dem Hintergrund der EU-Erweiterung werden junge Leute aus Tschechien und Deutschland über den Einfluss des Kommunismus und der anschließenden umfassenden Transformation auf die heutige Gesellschaft beider Länder diskutieren.

Přednáška

Tschechische Unternehmer ein Jahr nach dem EU-Beitritt - Was uns das erste Jahr Mitgliedschaft in der EU gab und nahm?

in Zusammenarbeit mit CES

Im Rahmen von Vorlesung und anschließender Diskussion werden die Vorteile und Nachteile des ersten Jahres der EU-Mitgliedschaft der Tschechischen Republik vom Standpunkt der Unternehmer beleuchtet.

Diskuse

Tschecho-Slowakisches Zukunftsforum

in Zusammenarbeit mit den Jungen Christdemokraten (MKD)

Ziel ist es, den Gedankenaustausch junger Christdemokraten aus Tschechien und der Slowakei zu fördern. Die jungen Politiker werden zu folgenden Themen diskutieren: Familienpolitik, Sozialpolitik, EU-Erweiterung, EU und die Türkei u.a.

Přednáška

Umweltschutz in der EU

mit TIFIB

Die Mitgliedschaft in der europäischen Union fordert auch von der Tschechischen Republik die Einhaltung der EU-Richtlinien bezüglich des Umweltschutzes.

Odborná konference

Unabhängigkeit der Justiz

Juristische Konferenz in Brünn

Die Unabhängigkeit der Justiz und die Frage möglicher Einschränkungen ist ein wichtiges Thema in der ganzen mitteleuropäischen Region – die Tschechische Republik ist keine Ausnahme. Die Konferenz hat das Ziel, den Stand des Justizwesens in allen Visegrad-Staaten zu betrachten.

Seminář

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum für Familie

Anlässlich des 10. Jubiläums des Internationalen Tages der Familie werden den Unternehmern die Erfahrungen aus dem Ausland vermittelt, wie Arbeits- und Familienleben miteinander zu vereinbaren sind.

Seminář

Verfassung, Staatskirchenrecht und internationale Abkommen

in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Kirchenrecht

Die Teilnehmer des Kolloquiums werden sich kritisch mit dem neuen Gesetz über die Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie mit dem Gesetzesentwurf zwischen der Tschechischen Republik und dem Vatikan auseinandersetzen.

Odborná konference

Vergangenheitsbewältigung für die Zukunft-die kommunistische Diktatur und ihre Folgen für Tschechien

mit MK

.

Odborná konference

Verkehrswegeplanung in der EU

in Zusammenarbeit mit EAD

Die Veranstaltung befasst sich mit der Verkehrswegeplanung innerhalb der EU. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die bessere infrastrukturelle Anbindung der neuen EU - Staaten geworfen.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.