Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Schülerparlament

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

Das Schülerparlament der Gymnasien/ Mittelschulen der Region Hradec Králové arbeitet analog wie das Parlament der Selbstverwaltung auf Kreisebene. Die Beschlüsse dieses Gremiums werden dem Kreisparlament vorgelegt.

Odborná konference

Konferenz für Kommunalpolitiker der nordböhmischen Region Sluknov und der sächsischen Region Obere Mandau-Spreequellen

in Zusammenarbeit mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen

Die Teilnehmer der Konferenz werden über kommunal- und regionalpolitische Projekte aus dem Bereich des grenzüberschreitenden Reise- und Wanderverkehrs sowie über die Entwicklung von Naturschutzgebieten im Grenzbereich diskutieren.

Seminář

Österreich: Reflexion der konservativen Regierungskoalition

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

Ziel der Veranstaltung ist es, die Regierungsperiode der ÖVP-FPÖ Regierungskoalition in Österreich kritisch zu analysieren und über die Gründe der aktuellen österreichischen Regierungskrise zu diskutieren.

Seminář

Christliche Ethik und unternehmerisches Handeln

mit der Initiative e.V. und der Evangelischen Kirche Böhmischer Brüder

Seminar für kleine und mittlere Unternehmen für Mitglieder der Evangelischen Kirche Böhmischer Brüder, das die Außenstelle alljährlich in Zusammenarbeit mit der Initiative e.V. organisiert.

Odborná konference

Das dritte Jahrtausend; eine Chance für neue Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen

in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Ackermann-Gemeinde in der Tschechischen Republik

Vertreter der deutschen Minderheit, der Kirche und Politik werden über die kirchlichen, politischen und kulturellen Aspekte der deutsch-tschechischen Beziehungen im Hinblick auf den EU-Beitritt Tschechiens diskutieren.

Seminář

Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik; nationale Perspektiven

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Internationale Beziehungen

Vor dem Hintergrund des NATO-Gipfels in Prag werden Politiker und Sicherheitsexperten über die Beziehungen zwischen NATO und EU hinsichtlich der Entwicklung einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik diskutieren.

Seminář

Europäisches Wettbewerbsrecht. Verwaltungsgerichtswesen in Deutschland

in Zusammenarbeit mit dem Richterbund Tschechien

Die beiden Referenten werden eine Gruppe von ca. 40 Richtern über die neuesten Entscheidungen auf dem Gebiet des europäischen Wettbewerbsrechts sowie über den Aufbau des Verwaltungsgerichtswesens in Deutschland informieren.

Seminář

Moral und Normalität: Fragen zur Bioethik in Tschechien

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Das Thema Bioethik ist in Tschechien noch ein Randthema. Das Kolloquium soll Abgeordnete, Mitarbeiter und Mitglieder der KDU-CSL über dieses Thema informieren und für notwendige gesetzliche Vorhaben sensiblisieren.

Seminář

Auflage, Auftrag, Verantwortung - Journalismus im neuen Jahrtausend

in Zusammenarbeit mit der Prager Zeitung

Die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Prager Zeitung verleihen zum ersten Mal einen Lokaljournalistenpreis zum Thema der EU-Erweiterung. Im Rahmen der Veranstaltung wird eine Podiumsdiskussion mit dt. und tsch. Journalisten stattfinden.

Rozhovor

Informations- und Dialogprogramm für tschechische Abgeordnete

Abgeordnete der KDU-CSL und US-DEU werden u.a. mit Vertretern der CDU/CSU über die deutsch-tschechischen Beziehungen sprechen.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.