Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Vertikale Kompetenzabgrenzung

in Zusammenarbeit mit der Vereinigung für die Erneuerung und Entwicklung von Nord-mähren und Schlesien

Alljährliche Konferenz von Bürgermeistern im diesen Jahr zum Thema Vertikale Kompe-tenzabgrenzung

Odborná konference

Spanische Tage an der Wirtschaftsuniversität

in Zusammenarbeit mit dem Centrum für Europäische Studien der Wirtschaftsuniversität

Die Konferenz ist die Fortsetzung einer Reihe von Tagen an der Wirtschaftsuniversität, die das Centrum für Europäische Studien alljährlich nutzt, um die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten vorzustellen.

Odborná konference

Deutschsprachige Migrationsliteratur

in Zusammenarbeit mit der Karls-Universität und dem Dt.-tsch.Zukunftsfonds

Ziel der Veranstaltung ist es, die Werke deutschsprachiger Autoren tschechischer Herkunft im Kontext der interkulturellen Literatur im deutschsprachigen Raum zu analysieren und so auf die politische Dimension der europäischen Literatur hinzuweisen.

Odborná konference

Mitteleuropa und Europa: Perspektiven und Herausforderungen

in Zusammenarbeit mit der Westböhmischen Universität in Pilsen

Die Teilnehmer der Konferenz, Politikwissenschaftler und Studenten der Politologie werden über die Dezentralisierung, den politischen Populismus und Extremismus sowie über ökologische Bewegungen in den Staaten Mitteleuropas diskutieren.

Seminář

Wahlen ins Abgeordnetenhaus der Tschechischen Republik 2002

in Zusammenarbeit mit dem Soziologischen Institut der Akademie der Tschechischen Republik

Das Seminar ist in drei Studienblöcke aufgeteilt: Politische Parteien vor den Wahlen 2002 und die Rolle der Medien, soziologische Aspekte der Wahlen, politologische Aspekte der Wahlen und die politische Situation nach den Wahlen.

Seminář

Deutsch-Tschechische Zusammenarbeit im Vorfeld der EU-Erweiterung

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten

Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer über verschiedene Aspekte der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im grenznahen Bereich zu informieren und auf neue Kontaktmöglichkeiten im Rahmen der Paneuropa Union hinzuweisen.

Seminář

Europa als Chance nutzen, Training zur Vorbereitung auf den Concours

Erstmals sollen rund 40 politisch interessierte junge Tschechen auf das Auswahlverfahren der europäischen Institutionen vorbereitet werden. Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache und mit deutschen Referenten durchgeführt.

Workshop

Schülerparlament

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

Das Schülerparlament der Gymnasien/ Mittelschulen der Region Hradec Králové arbeitet analog wie das Parlament der Selbstverwaltung auf Kreisebene. Die Beschlüsse dieses Gremiums werden dem Kreisparlament vorgelegt.

Odborná konference

Perspektiven der deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen

in Zusammenarbeit mit dem Centrum für Europäische Studien der Wirtschaftsuniversität in Prag

Die Konferenz, aufgeteilt in Deutsch-Tschechische Wirtschaftsbeziehugen vor dem tschechischen EU-Beitritt und Personalführung in deutsch-tschechischen Unternehmen, stellt einen Beitrag zur Vertiefung der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen dar.

Odborná konference

Deutsch-Tschechisches Treffen der Generationen

in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde

Ziel der Konferenz ist es, den Teilnehmern regionale Initiativen und Verbände (z.B. Rytmika Sumperk, Junge Aktion, Josef-Taschek-Verein, Kolpingwerk) zur Förderung des deutsch-tschechischen Dialogs vorzustellen.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.