Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

VI. Krušovicer-Gespräche

in Kooperation mit dem Euro-Czech Forum

Im Rahmen der "Krušovicer-Gespräche" treffen sich zum sechsten Mal wichtige Vertreter der Politik und Wirtschaft, um über aktuelle Fragen und die Zukunft der KMU in Tschechien zu diskutieren.

Přednáška

Volkspartei-Mitgliederpartei: Erwägungen zur Zukunft der Parteiendemokratie

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf referiert über die zukünftige Rolle der Volkspartei im Parteiensystem und in der freien Demokratie.

Seminář

Vorstandsvorsitzender der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Europäische Politik und Wirtschaft

Vor dem Hintergrund der geringen Unterstützung für KMU in Tschechien ist Ziel des Seminars, eine Gesetzesinitiative zur Förderung der KMU in der Tschechischen Republik anzuregen.

Seminář

Wahlen ins Abgeordnetenhaus der Tschechischen Republik 2002

in Zusammenarbeit mit dem Soziologischen Institut der Akademie der Tschechischen Republik

Das Seminar ist in drei Studienblöcke aufgeteilt: Politische Parteien vor den Wahlen 2002 und die Rolle der Medien, soziologische Aspekte der Wahlen, politologische Aspekte der Wahlen und die politische Situation nach den Wahlen.

Odborná konference

Wahlen und Parteien in Tschechien

mit dem Internationalen Institut für Politikwissenschaft

Die Konferenz analysiert unter politikwissenschaftlichen und juristischen Aspekten die politische Situation vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Tschechien am 14. – 15. Juni 2002.

Seminář

Wahlen zum Europäischen Parlament

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Das Kolloquium soll die Teilnehmer, u.a. Abgeordnete der KDU-CSL über die Erfahrungen mit den Wahlkämpfen zum Europäischen Parlament sowie über das neue tschechische Gesetz für die Europawahlen informieren.

Diskuse

Was beinhaltet der Vertrag zwischen Tschechien und Vatikan?

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Christlichen Akademie

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden informellen Diskussion ("Labor des Dialogs") wird über den Inhalt des paraphierten Vertrages zwischen der Tschechischen Republik und dem Heiligen Stuhl diskutiert.

Seminář

Was haben wir in Athen unterschrieben?

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Christlichen Akademie

In der Perspektive des EU-Referendums wird im Rahmen des Kolloquiums, dessen Zielgruppe überwiegend hohe kirchliche Entscheidungsträger sind, der Inhalt des EU-Beitrittsabkommens präsentiert und die Folgen des tschechischen EU-Beitritts diskutiert.

Workshop

Was ist wissen(s)wert?

in Zusammenarbeit mit der Universität Olomouc

Was verstehen wir unter Bildung? In welchem Zusammenhang stehen Bildung und Wissen? Was ist es wert zu wissen? Aber auch, was ist unser Wissen wert? Die Tagung erörtert Bildung und Wissen im Zeitalter der Informationstechnologien.

Přednáška

Was zu Kafka noch zu sagen wäre

Über Kafka ist in der Sekundärliteratur viel geschrieben worden. Prof. Dr. Stölzl, Historiker, Literaturwissenschaftler und Soziologe, schließt das diesjährige Else-Lasker-Schüler-Forum mit einem kulturpolitischen Vortrag ab.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.