Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Was haben wir in Athen unterschrieben?

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Christlichen Akademie

In der Perspektive des EU-Referendums wird im Rahmen des Kolloquiums, dessen Zielgruppe überwiegend hohe kirchliche Entscheidungsträger sind, der Inhalt des EU-Beitrittsabkommens präsentiert und die Folgen des tschechischen EU-Beitritts diskutiert.

Workshop

Was ist wissen(s)wert?

in Zusammenarbeit mit der Universität Olomouc

Was verstehen wir unter Bildung? In welchem Zusammenhang stehen Bildung und Wissen? Was ist es wert zu wissen? Aber auch, was ist unser Wissen wert? Die Tagung erörtert Bildung und Wissen im Zeitalter der Informationstechnologien.

Přednáška

Was zu Kafka noch zu sagen wäre

Über Kafka ist in der Sekundärliteratur viel geschrieben worden. Prof. Dr. Stölzl, Historiker, Literaturwissenschaftler und Soziologe, schließt das diesjährige Else-Lasker-Schüler-Forum mit einem kulturpolitischen Vortrag ab.

Seminář

Weg zu einer freien Gesellschaft

in Zusammenarbeit mit dem Liberalen Institut

Ziel der Sommerschule war es, mit einer Gruppe von ca. 30 Doktoranden der Wirtschaftswissenschaften über aktuelle Probleme der tschechischen Wirtschaft sowie über Wirtschaft und christlichen Ethik zu diskutieren.

Odborná konference

Weg zu einer freien Gesellschaft

in Zusammenarbeit mit dem Liberalen Institut

Ziel der Sommerschule ist es, mit einer Gruppe von ca. 30 Doktoranden der Wirtschaftswissenschaften über aktuelle Probleme der tschechischen Wirtschaft sowie über Wirtschaft und christliche Ethik zu diskutieren.

Přednáška

Wege zum Erfolg! Vor- und Nachteile mittelständischer Unternehmen

In Zusammenarbeit mit TIFIB

Mittelständische Unternehmen sind noch immer das Rückgrad der Wirtschaft. Trotz zahlreicher Erfolge, sind solche Unternehmen mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Neue Lösungsansätze sind gefragt, aber welche?

Seminář

Wege zur Beteiligung junger Menschen am politischen Meinungsbildungsprozess

Ein aktuelles politisches Thema in Tschechien dient als Grundlage für die Simulation parlamentarischer Abläufe. Ziel der Simulation ist es, junge tschechische Nachwuchspolitiker für die demokratische Auseinandersetzung zu schulen.

Seminář

Wege zur Beteiligung junger Menschen am politischen Meinungsbildungsprozess

Ein aktuelles politisches Thema in Tschechien dient als Grundlage für die Simulation parlamentarischer Abläufe. Ziel der Simulation ist es, junge tschechische Nachwuchspolitiker für die demokratische Auseinandersetzung zu schulen.

Fórum

Welche Bedeutung hat für unser Land der EU-Beitritt

in Zusammenarbeit mit der Jugendsektion der Tschechischen Bischofskonferenz

Mehrere hundert Jugendliche trafen sich im Rahmen eines mehrtägigen nationalen Treffens in Ostböhmen, das an das Weltjugendtreffen vom Juli 2002 mit Papst in Kanada anknüpfte, und diskutierten und informierten sich über die Bioethik.

Rozhovor

Welchen Wert hat ein Menschenleben?

in Kooperation mit der Tschechischen Christlichen Akademie (ČKA)

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden informellen Diskussionsreihe "Laboratorium des Dialogs" wird über den Einfluss der Terroranschläge auf die Bürgergesellschaft diskutiert.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.