Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Juniorteam Europa

in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch Tandem und dem Europa-Haus

Fortsetzung des EU-Planspiels vom April, wobei ca. 20 Jugendliche als Multiplikatoren „Tschechisches Juniorteam Europa“ ausgebildet werden. Die Teilnehmer sollen später selbständig Bildungsmaßnahmen zu europäischen Fragestellungen durchführen.

Seminář

Direktwahl des Staatspräsidenten

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Vertreter der größten politischen Parteien in Tschechien werden mit Studenten diskutieren, ob der Staatspräsident weiter wie bisher durch das Parlament oder in Zukunft durch das Volk direkt gewählt werden soll.

Odborná konference

Aktuelle Aspekte des Europäischen Rechts

in Zusammenarbeit mit der ELSA Brno

Die Konferenz, zu der über hundert Studenten aus ganz Europa erwartet werden, wird sich mit aktuellen Aspekten des Europäischen Rechts u.a. im Bereich Umweltschutz, Asylverfahren, Kartellrecht, Regionalpolitik. auseinandersetzen.

Odborná konference

Finanzielle Aspekte der Strukturhilfe der EU

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Strukturpolitik

Beamte, Mitarbeiter von NRO und Wissenschaftler werden über die Bedingungen für die Beantragung von Stützungs- und Finanzhilfeinstrumenten der EU und deren Bedeutung für die künftige Finanzierung durch die Struktur- und Kohesionsfonds informiert.

Odborná konference

Wahlen und Parteien in Tschechien

mit dem Internationalen Institut für Politikwissenschaft

Die Konferenz analysiert unter politikwissenschaftlichen und juristischen Aspekten die politische Situation vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Tschechien am 14. – 15. Juni 2002.

Seminář

EU-Kommunalpolitik-Bürger

mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung einer Seminarreihe für Kommunalpolitiker über verschiedene Aspekte der Europäischen Union und die Perspektiven ihrer Osterweiterung.

Rozhovor

Auswahltagung für Stipendiaten

Im Rahmen der Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung wird eine Auswahltagung für tschechische und slowakische Stipendienbewerber für Aufbau- und Promotionsstudien in Deutschland organisiert.

Odborná konference

Studentenbewegung und NGO nach 1989

in Zusammenarbeit mit dem Europa-Haus Prag

Ziel der Konferenz ist es, die Entwicklung der Studentenbewegung seit 1989 bis zur Gegenwart sowie den Einfluß der heutigen Jugendorganisationen auf die gegenwärtige Politik und Gesellschaft zu analysieren.

Odborná konference

Reform der Rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft vor dem EU-Beitritt

mit dem Euro-Czech Forum, dem Tschechischen Abgeordnetenhaus und der EU-Delegation in Tschechien

Juristen und Vertreter der Wirtschaft und Politik werden von dem Euro-Czech-Forum vorgelegte Empfehlungen für die Reform des Rechtsrahmens für Wirtschaftsunternehmen in der Tschechischen Republik mit dem Ziel der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

Seminář

Europa neu gestalten

in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch Tandem und dem Europa-Haus

Das Planspiel „Europa neu gestalten“, bei dem ca. 30 Jugendliche auf der Grundlage eines Rollenspiels als politische Entscheidungsträger agieren, beschäftigt sich mit der Vertiefung und Erweiterung der EU.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.