Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Werte und aktive Bürgerschaft - Christliche Akademische Wochen

in Zusammenarbeit mit Akademické Týdny

Dieser zweiwöchige Workshop befasst sich mit Fragen bzgl. aktiver Bürgergesellschaft. Wie wichtig ist diese in der heutigen Zeit? Wie kann man Menschen dafür gewinnen? Wandeln sich unsere Werte? Wie etabliert sind christliche Werte?

Odborná konference

Werte und Literatur im vereinten Europa

Konferenz mit Universität Ostrava

Ist die zeitgenoessische Literatur ein Medium der Völkerverständigung, ist sie eine Brücke zu einem grösseren Europa?

Odborná konference

Wertevermittlung in der Erziehung

Familienpolitik als Unterstützung einer engagierten Elternschaft in den ersten Lebensjahren eines Kindes

Die Gründung einer Familie ist für viele junge Menschen nicht mehr selbstverständlich. Grund dafür sind äußere Umstände, wie z.B. der eigene Beruf oder die geringe Wertschätzung der Familienarbeit. Wie kann gezielte Familienpolitik hier wirken?

Seminář

Westliche Gesellschaft im 3. Jahrtausend-Herausforderungen für die Freiheit

Seminar mit OI

Seit den massiven Terroranschlägen in den USA und in Europa hat die Konfrontation zwischen islamisch-arabischer Welt und dem Westen eine neue Dimension angenommen.

Přednáška

Wettbewerbsfähigkeit der tschechischen Exportindustrie

mit IIPS

In Zeiten der weltweiten Finanzkrise muss die Exportindustrie sich neu orientieren. Die Konferenz soll einen Überblick über die aktuelle Situation und mögliche Zukunftsoptionen in Tschechien liefern.

Odborná konference

Wichtiger Schutz oder Protektionismus? - Zur Zukunft der Agrarstrukturfonds

in Zusammenarbeit mit IREAS

Inwieweit ist der Agrarstrukturfond ein zielführender Schutz für die Bauern oder handelt es sich bloß um reinen Protektionismus? Mit dieser Frage und der weiteren Zukunft des Agrarstrukturfonds beschäftigt sich diese Veranstaltung.

Odborná konference

Wider den Mülltourismus - Ein Plädoye für eine aktive Entsorgungspolitik der EU

in Zusammenarbeit mit IREAS

Die Notwendigkeit einer europäische Entsorgungspolitik ist in einem gemeinsamen Europa von immenser Bedeutung; gerade auch im Hinblick des zunehmenden Mülltourismus. Mögliche Lösungswege werden unter anderem bei dieser Veranstaltung diskutiert.

Seminář

Widerstand der Kirchen gegen Hitler

Im Seminar werden die Referenten über den Widerstand von Rupert Mayer, Pater Štemberk aus Lidice, František Dobiáš und über den Widerstand in der Tschechoslowakischen Hussitenkirche und sudetendeutscher Priester vortragen.

Odborná konference

Widerstand gegen Diktatur

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte

Historiker aus Deutschland, Tschechien, Polen und Ungarn werden über Ereignisse und Folgen diskutieren, die mit dem Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 in ihren Heimatländern verbunden sind.

Seminář

Wie ist die Zukunft Europas - kleine und große Staaten in der EU

In Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Im Seminar wird über die zukünftige Gestaltung der EU, über den EU-Verfassungsentwurf und die Möglichkeiten einer Erweiterung und Vertiefung der EU diskutiert.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.