Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Medientraining für politische Entscheidungsträger auf kommunaler und regionaler Ebene

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung der Seminarreihe.

Seminář

Medientraining für politische Entscheidungsträger auf kommunaler und regionaler Ebene

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern Grundkenntnisse über Massenkommunikation zu vermitteln. Ferner soll durch praktische Übungen die Kommunikationsfähigkeit der Seminarteilnehmer insbesondere mit der Öffentlichkeit verbessert werden.

Seminář

EU-Kommunalpolitik-Bürger

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung einer Seminarreihe für Kommunalpolitiker über Aspekte der Europäischen Union und die Perspektiven ihrer Osterweiterung.

Odborná konference

Osterweiterung der EU-Risiken und Chancen für die tschechische Landwirtschaft

Konferenz in Zusammenarbeit mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen Fortsetzung einer Konferenz zum gleichen Thema vom Vorjahr über die Folgen des EU-Beitritts Tschechiens für die Landwirte im deutsch-tschechischen Grenzbereich.

Seminář

Medientraining für politische Entscheidungsträger auf kommunaler

Seminar mit der Europäischen Akademie für DemokratieDas Seminar, das den Anfang einer dreiteiligen Seminarreihe bildet, soll die fachliche Qualifikation der Teilnehmer hinsichtlich des Umgangs mit den Medien verbessern.

Seminář

Frauen, Karriere, Politik

Eine Thematik, die in Tschechien noch weitgehend ignoriert wird. Ziel ist es, Frauen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eine Plattform für einen Meinungs- und Informationsaustausch zur Rolle der Frauen in der tschechischen Gesellschaft zu biete

Odborná konference

Schengen Abkommen und der EU-Beitritt Tschechiens und der Slowakei

Internationale Konferenz mit dem Internationalen Institut für PolitikwissenschaftZiel der Konferenz ist es, die Folgen des EU-Beitritts Tschechiens und der Slowakei im Bereich der Ausweitung des Schengensystems und der Implementierung des Schenge

Program studií a informací

Dialog- und Informationsprogramm mit Hildegard Müller, Vorsitzende der Jungen Union Deutschland

Frau Müller wird Gespräche mit Vertretern der tschechischen Jugendorganisationen, Abgeordneten und Journalisten führen. Mit Studenten der Wirtschaftsuniversität Prag wird sie zum Thema "Neue Soziale Marktwirtschaft" im Rahmen eines Kolloquiums diskut

Seminář

Tschechische Republik auf dem Weg in die EU

Kolloquium mit der Europäischen Akademie für DemokratieIm Rahmen des Kolloquiums sollen der aktuelle Stand der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Tschechischen Republik (einzelne Verhandlungskapitel, aktuelle Problematik um die Benes-Dekrete usw.)

Seminář

Hochschulbildung: Öffentliche oder private Finanzierung?

Ziel ist es, einen Beitrag zur aktuellen Diskussion über die Vor- und Nachteile der Studiengebühren an den tschechischen Hochschulen zu leisten.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.