Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

XXI. Deutsch-tschechisches Brünner Symposium – Dialog in der Mitte Europas

in Zusammenarbeit mit der Sdružení Ackermann-Gemeinde

Der Einundzwanzigste Jahrgang des traditionellen Deutsch-tschechischen Brünner Symposiums wird sich mit der Zukunft der Deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im heutigen Europa, welches im Wandel begriffen ist, beschäftigen.

Odborná konference

XXI. Deutsch-tschechisches Brünner Symposium – Dialog in der Mitte Europas

in Zusammenarbeit mit Assoziation Ackermann-Gemeinde

Der einundzwanzigste Jahrgang des traditionellen Deutsch-tschechischen Brünner Symposiums wird sich mit der Zukunft der Deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im heutigem Europa, welches im Begriff ist sich zu verändern, beschäftigen.

Seminář

Zehn Jahre danach

In Zusammenarbeit mit B´nai B´rith Renaissance

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Themen: "Soziale Veränderungen in Mittel- und Osteuropa und deren Einfluss auf die jüdischen Gemeinden" und "Universelle Werte am Anfang des 21. Jahrhunderts".

Odborná konference

Zeitbombe demographische Entwicklung - Zu den Konsequenzen der Überalterung der Gesellschaft

In Zusammenarbeit mit VŠERS

Steigende Lebenserwartung und sinkende Geburtenraten in Europa führen dazu, dass die Gesellschaft immer älter wird. Welche Konsequenzen bringt die Überalterung der Gesellschaft mit sich? Wie können wir darauf reagieren?

Odborná konference

Zukunft der Demokratie in Europa und in der Welt

in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Außenministerium und dem Institut für mitteleuropäische Kultur und Politik

Die Teilnehmer des Kolloquiums werden sich auf dem Hintergrund des Irak-Konflikts mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern es möglich sei, das transatlantische Demokratieverständnis und die entsprechenden Strukturen in der Welt zu verbreiten.

Odborná konference

Zur Zukunft der deutsch-tschechischen Beziehungen

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Studenten, Wissenschaftler, Politiker und Unternehmer werden über die Themen "Deutsch-tschechische Beziehungen im Spiegel der Generationen" und "Einfluss des Handels auf die deutsch-tschechischen Beziehungen" vor dem Hintergrund des EU-Beitritts der

Odborná konference

Zur Zukunft der Finanzierung von Forschung und Entwicklung in der Tschechischen Republik

in Zusammenarbeit mit ISEA

In einer globalisierten Welt ist eine konkurrenzfähige Forschung und Entwicklung fúr jedes Land von immenser Bedeutung. Wie diese aber auch finanziert werden kann, versucht die Veranstaltung zu klären.

Program studií a informací

Zurück nach Europa - Tschechien vor dem Referendum

Fünfzehn Volontäre des Senders Freies Berlin und des Bayerischen Rundfunks werden Gespräche mit Journalisten, Korrespondenten, Politikern, Akademikern und Vertretern der Kirche über die Vorbereitung Tschechiens für den EU-Beitritt führen.

Kongres

Zwei Jahre konservative Regierungsarbeit - Lehren für die Zukunft?

mit MLOP

Seit 2006 ist nun die Regierung aus Bürgerdemokraten ODS, Christdemokraten KDU-CSL und den Grünen an der Macht. Wie sieht die Bilanz nach zwei Jahren aus? Der Vizepremier für Europaangelegenheiten Alexandr Vondra gibt u.a. Antwort.

Rozhovor

Zwischen Kritik und Verantwortung-Das Selbstverständnis des tschechischen Journalismus

in der Reihe "Mensch und Medien"

Expertenrunde zum Thema Selbstverständnis des tschechischen Journalismus

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.