Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Kleinere und mittlere Unternehmen nach dem EU-Beitritt

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Thema des Kolloquiums ist es, konkrete Probleme der KMU´s in Tschechien in der Perspektive des EU-Beitritts zu analysieren und Lösungsstrategien aufzuzeigen.

Seminář

EU-Kommunalpolitik-Bürger

Fortsetzung einer Seminarreihe für Kommunalpolitiker über verschiedene Aspekte der Europäischen Union und die Perspektiven ihrer Osterweiterung.

Seminář

Europäisches Sekundarrecht

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Juristische Ausbildung und Information (ILEI)

Drittes Seminar eines 4-teiligen Zyklus über „Europäisches Recht“ für Rechtsreferendare in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Anwaltskammer mit dem Ziel, die Kenntnisse der zukünftigen Rechtsanwälte über europäisches Recht zu vertiefen.

Odborná konference

Integrierte Prävention im Umweltschutzbereich

in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung

Während der Konferenz soll der Inhalt vorgestellt und über die praktische Umsetzung der Umweltrichtlinie des Rates 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung diskutiert werden.

Odborná konference

Zur Zukunft der deutsch-tschechischen Beziehungen

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Studenten, Wissenschaftler, Politiker und Unternehmer werden über die Themen "Deutsch-tschechische Beziehungen im Spiegel der Generationen" und "Einfluss des Handels auf die deutsch-tschechischen Beziehungen" vor dem Hintergrund des EU-Beitritts der

Odborná konference

Beitrag der Kirchen für die Werteorientierung Europas

mit der Tschechischen Bischofskonferenz und mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen in der Tschechischen Republik

Europa braucht eine "Seele", denn die EU ist mehr als nur ein Binnenmarkt. Die Werteorientierung steht im Mittelpunkt der Konferenz über die Möglichkeiten und Grenzen des Dialogs zwischen den Kirchen und der Politik in der EU.

Seminář

Europäisches Gerichtssystem

in Zusammenarbeit mit dem Institut für juristische Bildung (ILEI)

Zweites Seminar eines 5-teiligen Zyklus über "Europäisches Recht" für Rechtsrefe-rendare in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Anwaltskammer mit dem Ziel, die Kenntnisse der zukünftigen Rechtsanwälte über europäisches Recht zu vertiefen.

Seminář

Legislative Veränderungen für das Jahr 2002

in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Kirchenrecht

Inhalt des Kolloquiums, das die Gesellschaft für Kirchenrecht alljährlich mit Dr. Cyril Svoboda (Vorsitzender der KDU-CSL) veranstaltet, sind geplante legislative Verän-derungen für das Jahr 2002.

Seminář

EU-Kommunalpolitik-Bürger

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung der Seminarreihe für Kommunalpolitiker über Grundaspekte der Europäischen Union und die Perspektiven ihrer Osterweiterung.

Fórum

Beitrag des Christentums für die Werteorientierung Europas

in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde

Thema des Kolloquiums, das anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Vertretung der Ackermann-Gemeinde in Prag veranstaltet wird, sind die christlichen Wurzeln Europas und die Bedeutung des Christentums für den gegenwärtigen EU-Integrationsprozess

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.