Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Zwischen Religionsfreiheit und unkonfessionellem Staat

in Kooperation mit der Tschechischen Christlichen Akademie (ČKA)

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden informellen Diskussionsreihe ("Laboratorium des Dialogs") wird über religiöse Symbole in säkularisierten Gesellschaften diskutiert.

Odborná konference

Öffentliches Vergaberecht

in Zusammenarbeit mit dem Euro-Czech Forum

Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses bot das Kolloquium hochrangigen Politikern, Unternehmern und Wirtschaftsexperten Gelegenheit um über die Novelle des Gesetzes über öffentliches Vergabenrecht und seine Folgen für die Wirtschaft zu diskutieren.

Seminář

Öffentlichkeitsarbeit und parteieninterne Kommunikation

Eine funktionierende Kommunikation innerhalb der Partei ist Vorraussetzung für eine gute Parteiarbeit. Wie betreibt man erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit?Tschechische Parteimanager fahren zum Studienbesuch nach Berlin.

Přednáška

Ökonomische Folgen des Terrorismus

in Kooperation mit dem Liberální institut Prag

Der italienische Verteidigungsminister spricht im Rahmen des Jahresvortrags des Liberální Instituts über die Folgen, die der internationale Terrorismus auf die Weltwirtschaft genommen hat.

Seminář

Österreich: Reflexion der konservativen Regierungskoalition

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

Ziel der Veranstaltung ist es, die Regierungsperiode der ÖVP-FPÖ Regierungskoalition in Österreich kritisch zu analysieren und über die Gründe der aktuellen österreichischen Regierungskrise zu diskutieren.

Diskuse

Über den Versuch, in der Wahrheit zu leben

Mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Präsidentenerfahrungen“ eröffnen die ehemaligen Staatsoberhäupter Vaclav Havel, Lech Walesa und Lennart Meri das Else-Lasker-Schüler-Forum, das in diesem Jahr in Prag stattfindet.

Seminář

Über die Beteiligung von parteipolitischen Jugendorganisationen an der programmatischen Ausrichtung der Mutterpartei

in Zusammenarbeit mit den Jungen Christdemokraten

Während dieses dreitägigen Seminars wird darüber diskutiert, wieviel Einfluss die Jugendorganisationen von Parteien auf den politischen Kurs der Mutterpartei nehmen können.

Seminář

Überlebt die US-DEU ihre Teilnahme an der sozialistischen Regierung?

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

.

Odborná konference

„10 Jahre Deutsch-tschechische Erklärung: Wegweiser zu einer fruchtbaren Nachbarschaft in Europa?“

In Zusammenarbeit mit Ackermann-Gesellschaft, Bolzano, Dt. Botschaft.

Die Veranstaltung beleuchtet den Entstehungsprozess und die Inhalte der Dt.-tschechischen Erklärung. Gäste aus Politik und Medien werden über die Bedeutung der Deklaration für die Dt.-tschechischen Beziehungen und künftige Entwicklungen sprechen.

Seminář

„Auf dem Weg zur Erreichung der Ziele der Lissabon-Agenda – Beispiel Reformland Slowakei“

In Zusammenarbeit mit LI.

Die Slowakei hat in den letzten Jahren erfolgreiche Reformen durchlaufen, die jedoch von der neuen Regierung teilweise umgekehrt werden. Sind die slowakischen Reformen Vorbild für andere Staaten? Helfen sie, die Lissabonagenda zu erfüllen?

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.